امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1488
شجاعت شهيد قاضي طباطبايي
شهيد سيد محمّد علي قاضي طباطبايي يکي از روحانيون مبارزي بود که در سال هاي قدرت رژيم پهلوي شجاعانه و به طور علني با طاغوت مبارزه کرد، و با تکيه بر قدرت لايزال الهي آنان را تحقير نمود، و از مبارزه دست نکشيد. دو خاطره را در اين زمينه مي خوانيم:
1. در اوج نهضت اسلامي در واقعه 15 خرداد 1342، رژيم شاه جامعه روحانيت آذربايجان را براي مذاکره و به اصطلاح پيدا کردن راه حلّي براي بحران کشور به اتاق بازرگان تبريز دعوت کرده بود، در اين ميان آيت الله قاضي طباطبايي تنها فردي بود که با شهامت تمام و بدون کوچک ترين هراسي از جاي خود بلند شد و خطاب به عمّال رژيم فرياد زد: شما از جان ما چه مي خواهيد، ما از شما فقط احترام به قانون را مي خواهيم.
اين جمله شديد آيت الله قاضي ـ قدس سره ـ، فرمانده لشکر وقت را سخت بر آشفت و منازعه لفظي شديدي بين آنان در گرفت.
بدين جهت عوامل رژيم، شجاع مرد آزاده روحانيت را دست بسته سوار هواپيما کرده و به تبعيدگاه فرستادند. اما دو سال بعد که پيروزمندانه به ديار خود بازگشت، اهالي آذربايجان چنان از او تجليل کردند که تنها شايسته او بود.
رژيم از اين استقبال عظيم مردم به وحشت افتاد و بدين ترتيب نطفه مبارزه با طاغوت همان جا بسته شد.[1]
2. هنگامي که آيت الله قاضي ـ قدس سره ـ در بافت کرمان در تبعيد به سر مي برد، يک مأمور ساواک هر روز جهت حضور و غياب تبعيدي به محل سکونت او سر مي کشيد. مأمور ساواک طبق تعليماتي که از طرف سازمان به او داده بودند، با گستاخي تمام به جاي وارد شدن از در اتاق با کفش از پنجره به وسط اتاق مي پريد و با حالت غرور و خودخواهي با صداي خشن و ناهنجار خود دستور مي داد: زود باش امضا کن!..... .
چند روزي بدين ترتيب گذشت و آيت الله قاضي ـ رحمه الله عليه ـ چند بار به ايشان تذکر دادند که ادب را رعايت کند. ولي آن بي ادب مغرور به تذکرات سودمند آن عالم روشن ضمير توجهي نکرد و دست از کار بي شرمانه خود بر نداشت، تا اين که روزي مرد ساواکي با همان شيوه هميشگي به وسط اتاق پريد، آيت الله بلافاصله يکي از کتاب هاي سنگين و ضخيم خود را برداشته و محکم به گردن مأمور کوبيد و فرياد زد: بي ادب! مگر نگفتم مؤدب باش!.... .
آن فرد مغرور با زبوني و ترس تمام از اتاق بيرون رفت و ديگر آن عمل خود را تکرار نکرد.

[1] . کيهان، 12/8/58.
عبدالكريم پاك نيا - خاطرات ماندگار، ص 67
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :