امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
1274
قليان كشيدن يا خروج از شهر
در جريان مبارزه مرجع عالي مقدار و قهرمان حماسه تحريم تنباکو ميرزاي شيرازي با ناصر الدين شاه که امتياز تنباکو را به دولت انگلستان داده بود، ميرزا حسن آشتياني با موقعيت عظيمي که در آن عصر در ايران داشت، در بسيج مردم مسلمان ايران دخالت و نقش مؤثري داشت و چون فتواي ميرزاي شيرازي دائر بر تحريم تنباکو موج بسيار عظيمي در ايران عليه ناصر الدين شاه بوجود آورد و او سلطنت خود را در خطر ديد براي خوابانيدن اين موج به ميرزاي آشتياني پيغام داد که: يا در تهران در انظار عمومي يک قليان بکش و يا از شهر تهران برو بيرون. او در جواب پيغام شاه بطور قاطع و محکم گفت: چون مرجع تقليد بزرگوار حاج ميرزا حسن شيرازي تنباکو را حرام کرده و فرمان مرجع براي همه مردم واجب الإتّباع است هرگز قليان نمي کشم ولي از شهر خارج مي شوم.
در اين حال هنگامي که در ميان مردم تهران اين خبر شايع شد که حاج ميرزا حسن آشتياني مي خواهد شهر تهران را ترک کند تهران يکسره تکان خورد و مردم فوج فوج به حرکت در آمدند و براي پشتيباني از ميرزاي آشتياني بازار تهران را بستند و به خيابان ها ريختند. ناصر الدين شاه ناچار پيغام خود را پس گرفت و تقاضا کرد که از شهر خارج نشود.[1]

[1] . تاريخ مشروطيت کسروي.
آيت الله نوري همداني - اسلام مجسم، ص 66
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :