امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
1440
پاسخ دندان شکن به يهودي فرصت طلب
پس از آن که حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بر فرعون و فرعونيان پيروز شد، از غائله و آزار طاغوتيان راحت شد، ولي با گرفتاريهاي بزرگ داخلي درگير گرديد، از جمله اينکه: پس از آن که بني اسرائيل همراه موسي ـ عليه السلام ـ از دريا گذشتند، آنها در راه مسير خود، گروهي را ديدند که با خضوع و تواضع، اطراف بتهاي خود را گرفته بودند و آنها را پرستش مي کردند.
افراد جاهل و کوردل بني اسرائيل، تحت تأثير اين منظره قرار گرفته و آشکارا به موسي گفتند: يا موسي اجعل لنا الهاً کما لهم آلهة: «براي ما معبودي قرار بده، همانطور که آنها معبودي براي خويش دارند».
حضرت موسي ـ عليه السلام ـ از اين پيشنهاد جاهلانه، بسيار ناراحت شد و به آنها فرمود: انّکم قوم تجهلون: «شما جمعيت جاهل و بي خبري هستيد».[1]
روزي يک نفر يهودي در حضور علي ـ عليه السلام ـ به مسلمانان، ايراد گرفت که : «شما هنوز پيامبرتان را به خاک نسپرده بوديد که اختلاف کرديد؟!»[2]
امام علي ـ عليه السلام ـ در جواب او، اين پاسخ دندان شکن را داد:
انّما اختلفنا عنه لا فيه و لکنکم ما جفّت ارجلکم من البحر حتّي قلتم لنبيکم: «اجعل لنا الهاً کما لهم آلهةً، فقال: «انکم قوم تجهلون». «ما درباره دستورات و سخناني که از پيامبرمان رسيده، اختلاف کرديم، نه درباره خود پيامبر و نبوتش (تا چه رسد به الوهيت پروردگار) ولي شما هنوز پايتان از آب دريا، خشک نشده بود به پيامبرتان پيشنهاد کرديد. «براي ما معبودي قرار بده، آنچنان که اين بت پرستان معبودي دارند» و اوبه شما جواب داد «شما جمعيتي نادان هستيد».[3]

[1] . اين مطلب در آيه 138 سوره اعراف آمده است.
[2] . به نقل ديگر گفت: «شما هنوز آب غسل پيامبرتان خشک نشده بود، اختلاف کرديد» شرح نهج حديدي، ج 19، ص 225.
[3] . نهج البلاغه، حکمت 317.
محمد محمد اشتهاردي - داستان هاي نهج البلاغه
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :