امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
688
با توجه به رساله ي حضرت امام در باب شرايط امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه ما نسبت به بدحجابي چيست؟

همان گونه كه اشاره فرموده ايد حضرت امام(ره) در ملحقات توضيح المسائل، كتاب امر به معروف و نهي از منكر باب شرايط امر به معروف و نهي از منكر مسأله 2791 چهار شرط براي وجوب امر به معروف و نهي از منكر ذكر فرموده اند كه يكي از آنها احتمال تأثير است و چنانچه اين شرط وجود نداشته باشد تكليفي در اين زمينه متوجه شما نيست.
شرط ديگر امر به معروف و نهي از منكر نيز آن است كه مفسده اي بر آن مترتب نباشد. بنابراين اگر شخص احتمال ضرر جاني، مالي و يا آبرويي براي خود بدهد در اين جهت وظيفه اي ندارد (مگر در مواردي كه اصل دين در خطر باشد مثل قيام ابي عبدالله الحسين-عليه السلام-
با توجه به اين دو شرط مي توان به وظيفه خود در قبال افراد بد حجابي كه ذكر كرده ايد پي برد. اگر احتمال مي دهيد كه تذكر شما در آنها مؤثر واقع شده و خطري نيز متوجه شما نمي گردد، در اين صورت لازم است به آنها تذكر دهيد. و اين چيزي است كه مقام معظم رهبري بارها تحت عنوان «تذكر و امر به معروف لساني» مورد تأكيد قرار داده اند. و اين را بدانيد كه اگر تذكر شما از روي خيرخواهي و به گونه اي احترام آميز و مؤدبانه انجام شود به احتمال زياد مؤثر واقع مي گردد و لااقل افراد برخورد خصمانه اي از خود بروز نمي دهند. و چه بسا روزي به خود بيايد و درباره ي مطلبي كه به آنها گفته ايد انديشه كرده و از كار خود پشيمان گردند.
مسلماً اگر دلسوزان اسلام و انقلاب به اين صورت، خطا كاران را متوجه عمل نادرستشان كنند، آنان هم از كار بد خويش دست مي كشند و اگر اعمال زشت خطاكاران با بي تفاوتي مردم مواجه شود، انگيزه آنان در اصرار به كار غلط خويش تقويت مي گردد.
اين را هم بدانيد كه اگر ما به وظيفه خويش در مقابل آنها آگاهيم و اگر كار آنها را غلط تشخيص داده ايم و رضايت خدا را در نهي كردن آنان يافته ايم نبايد به دليل خجالت يا توجيهات ديگر دست از وظيفه خويش برداريم. كسي كه بايد از كار خود خجالت بكشد اوست كه مرتكب معصيت شده نه شما كه با دلسوزي او را از ورطه اي كه در حال سقوط در آن است باز مي داريد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. امور تربيتي منطقه يك قم . نظارت صالحان (شيوه هاي عملي امر به معروف و نهي از منكر) . معاونت پرورشي اداره كل آموزش و پرورش . 1371 .
2. دادسراي انقلاب اسلامي . شيوه هاي صحيح امر به معرف و نهي از منكر . سازمان تبليغات اسلامي . 1369 .

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :