امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
688
تعريف گناه چيست؟ و چه عملی گناه محسوب می شود؟ آيا تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي گناه محسوب مي شود؟ تفاوت آن با چشم چراني و غيبت و... چيست؟

1. چيستي گناه: گناه در لغت به معناي جرم، خطا، معصيت، غلط، نافرماني تبهكاري، جنايت، عصيان است.[1] و در اصطلاح نيز همين مفهوم لغوي آن مطرح است، لكن به اضافه اين خصوصيت، كه نافرماني خداوند را به همراه داشته باشد و كارهايي كه در شرع مقدس اسلام منع شده، انجام گيرد يا كارهايي كه واجب شمرده شده ترك شود. مثلاً دروغ گفتن، غيبت نمودن، قتل عمد، ظلم، تهمت، و مانند آن گناه است، يا ترك نماز، ترك روزه ماه رمضان ترك زكات، خمس، و مانند آن گناه است.[2]
2. درباره اين كه چه عملي گناه است و عذاب الهي براي آنها در نظر گرفته شده و چه اعمالي گناه شرعي نيست بلكه گناه اخلاقي شمرده مي شود؟
به طور خلاصه مي توان گفت نكته اصلي در شناخت گناهان مراجعه به آيات و قرآن و به نصوص و منابع ديني و روايات اهل بيت و در مرتبه بعدي رساله هاي عمليه و فتاواي فقهاست. و اگر چيزي بر اساس اين آموزه ها گناه باشد، اجتناب از آن لازم است و اگر عملي ‌گناه شمرده نشود، ارتكاب آن مانعي ندارد.
3. اما درباره اين كه تخلف از قوانين حكومت اسلامي نظير مسايل ترافيكي و مانند آن، و تفاوت آن گناه با گناهان نظير چشم چراني، غيبت و امثال آن بايد گفت: برابر فتواي فقها از جمله امام خميني(ره) تخلف از قوانين نظام اسلامي جائز نيست.[3] پس اگر كسي عمداً تخلف نمايد، گناه محسوب مي شود. چون مثلاً عبور از چراغ قرمز و مانند آن تجاوز به حقوق ديگران است و بر خلاف مقررات نظم اجتماعي و قوانين حكومت اسلامي است. اما اين آيا از نظر كيفر اخروي و تفاوت اين نوع گناهان با امور ياد شده، بايد گفت: حتي گناهان منصوص كه در قرآن و روايات بر اساس احكام اولي گناه شمرده مي شود، از نظر كيفر اخروي متفاوت اند، چه رسد كه گناهاني كه بر اساس احكام ثانوي گناه محسوب مي شود. مثلاً نگاه به نامحرم با عمل خلاف عفت هر دو گناه است، اما به طور يقين كيفر آنها مساوي نيست. غيبت مؤمن گناه است، اما كيفر آن هرگز به اندازه قتل مؤمن نيست، بنابراين گرچه تخلف از مقررات حكومت اسلامي نظير امور ترافيكي گناه است، اما از نظر كيفر اخروي مشابه غيبت و چشم چراني و ساير گناهان نيست.
 
پي نوشت ها:
[1] . لغت نامه دهخدا، ماده (گناه)، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1335 ش، ص 427، ح21.
[2] . قرائتي، ‌محسن، گناه شناسي، ‌انتشارات پيام آزادي، چاپ اول، 1369ش، ص 21.
[3] . امام خميني، سيد روح الله، رساله توضيح المسايل بخش استفاءات، نشر فرهنگي رجاء، چاپ اول، 1366، ص 737 و 338.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :