امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
693
زن و مرد چگونه بچه‎دار مي‎شوند؟

در پاسخ به سؤال شما نخست آيه‎اي از كلام زيباي الهي را بيان كرده و بعد به جنبه‎هاي مختلف سؤال پاسخ ارايه مي‎گردد. خداوند متعال در قرآن مي‎فرمايد «و از هر چيزي 2 نوع بيافريديم.»[1]
در اين بساط جفت بودن و زوج بودن هر چيزي حقيقتي است كه استثنا برنداشته و اين واقعيت كه نسبت به تمام موجودات هستي، اعم از جماد و نبات و حيوان و انسان فراگير است عنايت و رحمت الهي در ذات زوج‎ها و جفت‎ها از هر نوعي، كشش و جاذبه و رابطة عاشقانه، و ميل به يكديگر برقرار نموده است. تا اين جاذبه و كشش، و اين ميل و رابطه، تحت نظامي خاص و شرايطي معين، چه در نظام تكوين، چه در عرصه گاه تشريع منتهي به ازدواج و جفت گيري و توالد و تناسل، و تكثير نوع شود، و از اين راه باعث بقاء نظام عالي آفرينش گردد، و هم اينكه تمام موجودات از هر جنس و نوعي كه هستند به لذت زندگي و خوشي در حيات و بهره‎مندي از وجود خود و ديگران برسند رابطه توالد و تناسل در عالم جمادات، به هر صورتي كه هست به صورت ميل تركيب عنصري با عنصر ديگر، و در نتيجه پديد آمدن عنصر سوم، مانند تركيب اكسيژن و هيدروژن كه دو عنصر سوزان و سوزنده است و نتيجه تركيب و ازدواج اين دو گاز سوزان و سوزنده، به صورت آب سرد و خنك و ماية حيات و نشاط است يا به صورت جذب و انجذاب، همراه با نتايج بسيار زياد آن يا به صورت دو جريان مثبت و منفي و پديد آمدن منافع بيشمار،‌از عجايب و شگفتي‎هاي هستي و محصول اراده و رحمت خداوند است، و همين رابطه بين دو عنصر يا عناصر، و ميل به يكديگر و خلاصه خط عشقي كه بين جمادات نسبت به يكديگر حاكم است. باعث تكثير نسل و تداوم نوع، و برپا بودن نظام عالي خلقت و عرصه گاه زيباي هستي است.
اگر در مورد گلها بررسي كنيم،‌ميله‎ها و پرچم‎هاي ظريفي در وسط آن ديده مي‎شود كه آنها را نافه مي‎نامند و تعداد آنها در گلها مختلف است، و در عين حال حساب مخصوصي دارد در بالاي اين ميله‎هابرآمدگي كوچك و زرد رنگي است كه آن را «بساك» مي‎گويند، در ميان بساك كيسة بسيار كوچكي است كه چهار حفره دارد، و در ميان آنها دانه‎هاي گرده قرار گرفته است دانه‎هاي گرده، دانه‎هاي بسيار ريز ميكروسكپي هستند كه در عمل شباهت تامي با نطفة حيوانات دارند! پس از برقراري عمل لقاح بين آن و قسمت‎هاي ماده، تخم گل درست مي‎شود دانه‎هاي گرده با آن كوچكي به نوبة خود داراي ساختمان تودرتو و نازك كاريهاي شگفت آوري مي‎باشد.
در مورد حيوانات نيز عمل لقاح و نزديكي براي ازدياد نسل آنها به طور طبيعي با جفت گيري نر و ماده صورت مي‎گيرد.
اما انسان كه گل سرسبد آفرينش مي‎باشد اين امر بعد از ازدواج صورت مي‎گيرد چون علاوه بر اين كار، انس و آرامش رواني، حفظ عفت و مصونيت از گناه، سلامت و امنيت اجتماعي نيز از اهداف ازدواج مي‎باشد. از آنجا كه خداوند تبارك و تعالي هر غريزه‎اي كه در وجود انساني قرار داده براي ارضاي صحيح آن دستوراتي را نيز فرموده است،‌براي غريزة جنسي نيز دستوراتي در قالب حرام و حلال و مستحب و مكروه نسبت به آن داده است اين آداب و دستورات با توجه به همان اهداف است يعني هم بهداشت رواني ازدواج را در نظر گرفته تا زن و مرد از طريق اين رفتار به سكون و آرامش رواني و اوج لذت مشروع دست يابند و هم حفظ عفت و سلامت نسل و مسايل بهداشتي را مورد توجه قرار داده است.
خداوند متعال در اين زمينه مي‎فرمايد «و از آيات خداوندي است كه براي شما از جنس خودتان جفتي بيافريد، كه در كنار او آرامش يابيد، و ميان شما عشق و محبت و مهرباني قرار داد كه در اين حقيقت نشانه‎هايي از خداست براي مردمي كه در گردونه انديشه و فكر نسبت به حقايق به سر مي‎برند.[2]
در آخر نتيجه مي‎گيريم كه همة موجودات زنده اعم از گياهان و حيوانات و انسان براي بچه‎دار شدن و توليد نسل بايد عمل جفت‎گيري بين نر و ماده انجام گيرد منتهي در انسان از راه ازدواج و قوانين مخصوص به آن محقق مي شود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوانان و انتخاب همسر، علي اكبر مظاهري، قم، انتشارات پارساياني.
2. آيين همسرداري يا اخلاق در خانواده، آيت الله ابراهيم اميني، تهران، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي.
3. مشاوره، ازدواج و خانواده درماني، دكترشكوه نوابي نژاد، تهران، انتشارات انجمن اوليا و مربيان
4. اسلام و ارضاي غريزه جنسي، محمد رضا امين زاده، قم، مؤسسة در راه حق.

پي نوشت ها:
[1] . ذاريات/49.
[2] . روم/21.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :