امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
963
دست و بازوي شماها را مي بوسم!
عكس فوق را يكي از بچه هاي بسيار خوب جبهه جنوب، در دي ماه 1365 نزد اين جانب آورد. گفت :
- مي خواهيم آن را براي اهدا به رزمندگان تكثير كنيم. آن را خدمت حضرت امام ببر و در خواست كن تا مطلبي را در رابطه با رزمندگان روي عكس مرقوم فرمايند.
گفتم طبق معمول، بعيد است كه غير از امضا چيز ديگري بنويسند. ولي هنگامي كه مشرف شدم و مطلب را به عرض رساندم، حضرت امام بدون تامل قلم را برداشتند و در كنار عكس، اين جمله ها را همان گونه كه در تصوير فوق آمده، نوشتند:
بسمه تعالي
از خداوند تعالي پيروزي نهايي رزمندگان عزيز را خواستارم. عزيزان من بكوشيد؛ خداوند تعالي با شما است. اين جانب، دست و بازوي شماها را مي بوسم.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 141
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :