امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
1052
امضاء
روزانه چند قرآن و چند عكس از حضرت امام كه بيشتر مربوط به خانواده شهدا و بچه هاي جبهه بود، به وسيله ما و ديگر اعضاي دفتر، نزدشان برده مي شد. ايشان آنها را امضاء مي كردند و معمولا چند استخاره نيز كه مورد درخواست مومنان بود، انجام مي دادند.
تا چندي پيش از رحلتشان، روزانه عكس تعدادي از شهدا را كه به وسيله خانواده هايشان براي امضا به دفتر رسيده بود، خدمتشان مي برديم. حضرت امام علاوه بر امضا در بسياري از موارد، جمله هايي را نيز روي عكس شهدا مي نوشتند.
در بعضي موارد مي نوشتند:
خداوند رحمت كند شهيد سعيد ما را.
و گاهي مي نوشتند:
خداوند رحمت كند اين شهيد سعيد را.
در بسياري از موارد، هنگام امضاي عكس شهدا، آثار غم و اندوهي سنگين در چهره مبارك و مهربانشان ظاهر مي شد. گاهي از اسم و رسم صاحب عكس، سوال مي كردند. از جمله يك روز كه عكس شهيد غلامرضا رضايي را كه در هنگام شهادت، هنوز به سن بلوغ نرسيده بود، براي امضاء به دست مباركشان دادم. حضرت امام چند لحظه اي به عكس خيره شدند و سپس سئوال كردند:
اين عكس كيست؟
آقاي رسولي گفت:
- اخ الزوجه آقاي ... است.
حضرت امام با آهنگي غم آلود ذكر لا اله الا الله را به زبان آوردند و سپس جمله هايي را همراه با امضاء زير عكس نوشتند.
به هر حال، امضاي عكس شهدا هنگامي متوقف شد كه حضرت امام دچار يك سكته قلبي مجدد شدند، پزشكان توصيه كردند كه چون ديدن عكس شهدا امام را متاثر مي كند و ممكن است روي قلب مباركشان اثر بگذارد، از آوردن آنها براي امضا، خودداري شود. بدين ترتيب، اين برنامه ترك شد. ولي در عين حال، بعضي از افراد، باز هم گاهگاهي عكس شهدا را مي آوردند و حضرت امام، با اشتياق امضاء مي فرمودند.
قابل ذكر است كه چندي قبل، بريده يكي از جرايد آمريكا را براي حضرت امام فرستاده بودند كه در آن گزارش شده بود كه امضاي حضرت امام به عنوان گرانترين امضا در يكي از بازارهاي بورس به فروش رسيده است كه به عرض امام رسيد و هيچ اعتنايي نكردند.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 162
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :