امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
1022
للامام (براي امام)
روزي يك خانم عرب زبان به دفتر مراجعه و كيسه اي محتوي دهها قطعه طلاهاي ساخته و متنوع را روي ميز قرار داد. از آنجا كه حضرت امام هيچ چيزي را تحويل نمي گرفتند مگر آن كه جهت مصرف آن از سوي صاحب آن مشخص شده باشد، ما هم عادت كرده بوديم كه هر چيزي كه براي تقديم به امام تحويل مي گرفتيم، به طور دقيق از آورنده سوال مي كرديم كه آن چيز بابت چيست يا مي خواهد در چه جهت و راهي مصرف شود.
لذا از آن خواهر محترمه سوال كردم اين طلاها بابت چيست؟
پاسخ داد: للامام!
باز سوال كردم براي چه مصرفي؟
باز هم گفت : للامام!
معمولا در آن زمان اين نوع چيزها را بيشتر جهت كمك به جبهه مي آوردند. به همين جهت گفتم، امانت شما تحويل امام مي شود ولي مي خواهيد امام آن را در چه راهي مصرف كنند؟
جواب قبلي را تكرار كرد: للامام!
هنوز احساس مي كردم شايد ابهامي وجود داشته باشد و باز هم سوال كردم براي خيرات، كمك به مستمندان، كمك به ساختن مسجد يا حسينيه و يا ... مصرف شود؟
و او باز هم در پاسخ به همه موارد تكرار كرد: للامام!
مطلب كاملا روشن شد. ليست طلاها را نوشتم و براي آن كه رسيد آنها به مهر امام برسد سوال كردم اسمتان چيست؟ جواب داد:
... عثمان! معمولا در عربي اسم را همراه با نام پدر مي آورند.
تازه فهميدم اين خواهر از اهل سنت است و بعد از تفحص بيشتر معلوم شد ايشان اهل يكي از كشورهايي است كه مردم آن حتي بيش از عراق زير بمباران تبليغاتي مسموم عليه امام و جمهوري اسلامي قرار داشتند.
و خاطر نشان ساخت كه براي آمدن به ايران و تقديم اين هدايا كه تمام زيورآلات او بود، به كشور ثالثي سفر كرده و از آنجا با گرفتن ويزاي ايران - در برگه اي جداگانه كه سفر او به ايران در گذرنامه اش ثبت نشود با مشقت و سختي هاي فراوان - خود را به ايران و جماران رسانده است.
در طول اين سالها دهها و صدها مورد از اين قبيل وجود داشت كه بعضا بسيار عجيب تر از اين مورد بود. افراد گوناگون از كشورهاي مختلف جهان حضورا و يا با مراجعه به نمايندگي هاي جمهوري اسلامي و حتي دفاتر حفظ منافع يا به وسيله اشخاص ثالثي، هداياي گوناگون و گرانبهايي را خدمت امام تقديم مي كردند و اين همه نشاني بود از عمق و گستردگي نفوذ و محبوبيت امام در دلهاي پاك در سرتاسر عالم. علي رغم همه حجابها و ابرهاي تيره و سدهاي رواني و تبليغات زهراگين بي نظيري كه بوقهاي تبليغاتي استكبار جهان ايجاد كرده بودند!
نمونه اي ديگر دهها قلم و جواهرات عتيقه اي بود كه توسط يكي از مومنين عراقي ساكن در آمريكا، از طريق دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي، براي حضرت امام ارسال شده بود كه مجموعه آنها همراه با ليست جهت صدور قبض به خدمت امام تقديم شد و ايشان همچون ساير موارد مشابه بدون كمترين تامل يا توجهي به آنها فرمودند:
بدهيد براي جبهه.
لازم به ذكر است كه كليه وجوه و اشياء مربوط به جبهه طبق دستور حضرت امام (قدس سره) به حضرت آيه الله خامنه اي يا جناب آقاي هاشمي رفسنجاني تحويل مي شد.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 174
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :