امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
997
90 دقيقه مشغول نماز ظهر
به هر حال حضرت امام همچنان مشغول دعا و نماز بودند و حقير هم به كار خودم پرداختم و حضرت امام در اثنا از سر سجاده برخاستند و جلو آمدند و فرمودند:
من راضي به اينهمه زحمت شما نبودم. شما به زحمت افتادي. دو روز است كه داريد زحمت مي كشيد.
حدود نيم ساعت بعد، دوباره جلو آمدند و با آهنگي دلنشين و تفقد آميزتر شبيه همان جمله ها را تكرار كردند. حقير كه از اينهمه مهر و بزرگواري ذوب شده و بر خود مي لرزيدم، با اظهار شرمساري تشكر كردم.
ساعت نزديك به 5/1 بعد از ظهر بود كه كارم تمام شد و حضرت امام با آنكه طبق معمول از اول وقت ظهر، به نماز ايستاده بودند، علي رغم ضعفي كه داشتند، هنوز مشغول عبادت بودند كه خداحافظي كردم و مرخص شدم.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 194
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :