امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
959
سكوت
يكي از ويژگي هاي معروف حضرت امام كه نمودار حكمت و وارستگي آن حضرت است، اصل سكوت و صمت است و سخن گفتن در حداقل و مبتني بر اداي تكليف.
به همين جهت، زياد ديده مي شد كه حضرت امام مثلا در نجف كه از 5/2 ساعت بعد از غروب تا 3 ساعت - به مدت نيم ساعت - هر شب براي ديدار عمومي به اتاق بيروني تشريف مي آوردند، جز سلام و مساكم الله بالخير تا آخر جلسه به سكوت برگزار مي شد.
در طول مدت سالهايي كه در جماران صبحها خدمت حضرتشان مي رسيديم و هر روز ما بين 20 الي 50 دقيقه مشرف بوديم، هيچ گاه به ياد ندارم كه حتي يك كلمه غيرضروري از امام شنيده باشم. سوالها از خدمتشان بسيار سنجيده بود. يعني آنكه افرادي كه معاشرت كاري با معظم له داشتند، خيلي زود مي فهميدند كه امور غيرمربوط و نامربوط را نبايد در خدمتشان مطرح كنند. ولي در عين حال بسياري از سئوالها بود كه در پاسخ آنها سكوت مي كردند و گاهي هم پاسخ با يك نگاه يا يك اشاره دست يا يك كلمه و گاهي يك جمله بود و احيانا تلفيقي از دو يا چند شيوه مذكور توام با تبسم يا اخم بود كه همه مبين معنايي دقيق و بيانگر منظوري حساب شده و نشات گرفته از سرچشمه جوشان و فزاينده حكمت و اندازه گيري دقيق اين انسان خدايي بود كه به خير كثير حكمت و دانش الهي دست يافته بود: يوتي الحكمه من يشاء و من يوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا.
بگذريم از امور ديگري مانند لحن و آهنگ صدا كه بر حسب موارد مي تواند دقيقا بيانگر ميزان بي اعتنايي يا تاكيد و اهتمام و ... در انتقال نظر مباركشان باشد و به هر حال و با توجه به سيره حضرت امام در زمينه برخوردها و گفته هايشان و صرفه جويي در سخن گفتن و اكتفا به حداقل ضرورت. جمله دختر خيلي خوب است و فاطمه خيلي خوب است آنهم به صورت كلي گرچه مورد خاص است، ولي انگار كه خطاب مطلق است و مخاطب، همگان. تكرار هر يك از آن جمله ها نيز بي گمان امري حساب شده و برخاسته از يك ريشه اعتقادي و فرهنگي نيرومند است، در جهت گسترش و تعميق آن اعتقاد و فرهنگ در جامعه اسلامي. تاكيد بر خوبي دختر، به منظور مبارزه با رسومات جاهليت كهنه و مدرن! و تاكيد بر نام فاطمه به خاطر احياي نام بهترين الگوي زن مسلمان و ...
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 126
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :