امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
869
پاسخ مثبت به درخواستهاي هديه
نمونه ديگر از درخواستهاي شخصي كه از محضر امام مي شد، موارد زيادي بود كه افراد به وسيله نامه و غير آن، خدمت امام تقاضا مي كردند كه دستمال، زيرپوش، پيراهن، قطعه اي از عمامه و لباس يا سجاده و امثال آنها كه مورد استفاده حضرتشان قرار گرفته باشد را به عنوان تبرك به آنها هديه كنند، حضرت امام كليه اين موارد را بدون استثنا - مگر آن كه شي ء مورد درخواست را نداشته باشند - به مجرد اينكه به عرضشان مي رسيد، بر مي خاستند، مي آوردند و تحويل مي دادند تا براي درخواست كننده فرستاده شود.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 169
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :