امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
1047
همسر يك شهيد لبناني و مهر كربلا
همسر يكي از شهداي لبنان، نامه اي براي حضرت امام نوشته بود. عبارات اديبانه و مودبانه نامه دريايي متلاطم از شور و شوق و عشق نويسنده نسبت به امام را ترسيم مي كرد. بعد از يك دنيا اظهار محبت و پاكباختگي نوشته بود: تنها درخواستم از پيشگاه مقدستان اين است كه يك مهر كربلا برايم لطف فرماييد كه تا زنده ام روي آن، سر به سجده خدا گذارم و بعد از مرگم نيز آن را در كفنم بگذارم تا ...
يقين داشتم كه حضرت امام با اطلاع از مضمون نامه، مهر كربلا را براي اين همسر شهيد خواهند داد، ولي احتمال مي دادم كه مهر اضافي نداشته باشند و يا در دسترسشان نباشد و به زحمت بيفتند. لذا يك مهر كربلا كه مدتي قبل از آن، به دستم رسيده بود و هنوز مستعمل نشده بود از روي احتياط در جيب گذاشتم و به حضورشان مشرف شدم.
وقتي نامه به عرض امام رسيد، هنوز جمله درخواست تكميل نشده بود كه امام براي آوردن مهر از جا برخاستند و حقير بلافاصله به عرض رساندم كه من، يك مهر دارم و به خدمتشان تقديم كردم. حضرت امام نشستند. مهر را گرفتند و سپس براي آن همسر شهيد به من برگرداندند كه برايش فرستاده شد.
بعد از انجام كارها به دفتر برگشتم. هنوز ظهر نشده بود كه يكي از دوستان وارسته و متعبد كه از قم مي آمد، نزد حقير آمد و يك مهر را از جيبش در آورد و گفت :
- اين مهر مال حدود چهل سال پيش است كه اخيرا ام الزوجه ام به عنوان يك يادگاري ارزشمند به من هديه داده است. من هم به دلم افتاده است كه آن را به شما بدهم. بر خود لرزيدم. شگفت زده شدم و در فكر فرو رفتم. او هم از وضعيت من متعجب شد و وقتي قضيه صبح را براي او بازگو كردم، منقلب شد.
هنوز فكرم از اين اتفاق عجيب فارغ نشده بود كه عصر هنگامي كه از خانه به دفتر آمدم، يك كارتن بزرگ در كنار ميزم توجهم را جلب كرد كه به وسيله وزارت امور خارجه همراه با نامه اي براي اين جانب رسيده بود. كارتن را باز كردم، ديدم پر از مهر است! در نامه كه از يكي از سفيران خوب جمهوري اسلامي در يكي از شيخ نشينهاي خليج فارس بود، نوشته بود: اين مهرها را يكي از مقلدان و شيفتگان حضرت امام از مدتها قبل براي معظم له از كربلا آورده است و تقاضا كرده تقديم محضرشان شود. مهرها به ده شكل و اندازه بود. از هر يك نمونه اي برداشتيم و فردا صبح به خدمت امام برديم و به عرض رسيد كه :
- يك كارتن از اين مهرها از فلان جا برايتان ارسال شده است.
فرمودند:
همين ها براي من بس است. بقيه را خودتان به ديگران بدهيد.
كه با تقسيم آنها ده عدد سهم اين جانب شد! و مصداقي از من جاء بالحسنه فله عشر امثالها را در كمترين زمان به چشم ديدم.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 172
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :