امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
985
اجازه استثنايي
در يك زماني حضرت امام كليه اجازات امور حسبيه و وجوه شرعيه را به ثلث تقليل دادند، ولي در مورد علماي لبنان - كه رابط اصلي آنان در اين زمينه جناب حجت الاسلام آقاي طباطبايي بود - در حد دو ثلث تثبيت فرمودند. و عجيب تر آن كه ثلث باقيمانده را كه هر بار از مجموع وجوهات دريافتي جهت گرفتن رسيد به دفتر ارسال مي كردند، در تمام دفعات مجددا اجازه مي دادند كه دوباره به لبنان بر گردد و در صندوقي كه به نام صندوق بيت المال و به منظور كمك به مستمندان و امور خيريه تاسيس شده بود، واريز نمايند. و در واقع حضرت امام كل وجوهات شرعيه مربوط به لبنان را به لبنان بر مي گرداندند و اين روش نقش مهمي را در جهت تقويت معنوي و اقتصادي حالت اسلامي در لبنان ايفا مي كرد.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 232
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :