امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
971
چرا بسم الله ندارد؟
صبح يكشنبه 11/12/64 مجموعه گزارشها و بولتنها خدمت حضرت امام تقديم شد. حضرت امام طبق معمول، در حالي كه ما مشغول كارمان بوديم، به بررسي و مطالعه آنها پرداختند. در اين ضمن، در حالي كه بولتني مربوط به يكي از ارگانهاي تبليغي را در دست داشتند، فرمودند:
بگوييد چيزي كه از ... است، چرا بسم الله ندارد؟.
اين نمونه اي از تيزبيني و دقت همه جانبه حضرت امام بود كه ظريف ترين نكته ها را نيز مد نظر داشته و به رعايت آداب اسلامي تا اين اندازه تاكيد داشتند.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 231
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :