امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
605
آيا خانواده دختر حق ندارند سرزده به خانه دخترشان بروند؟ وقتي خانوادة شوهرم سرزده مي آيند، شوهرم چيزي نمي گويد ولي وقتي خانوادة من مي خواهند بيايند بايد اجازه بگيرند. لطفاً در اين زمينه توضيحاتي بدهيد.

مقدمه:
زندگي زناشويي دنيايي است كه هر لحظه از آن سرشار از خوشي ها و تلخي ها، فرازها و نشيب ها، قهرها و آشتي هاست. صميمي ترين ازدواج ها خالي از اين تنش ها و بحث ها نيست؛ اما آنچه كه مهم است اين است كه بدانيم يك خانواده سالم چگونه عمل مي كنند. چه عواملي در تنش ها و اختلاف ها و حل آن ها مهم اند. و چه بايد كرد تا تفاهم بين اعضاء خانواده بيشتر شود. اين ها دغدغه هايي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت و شما نيز بايد با مطالعه و مشورت بيشتر به اين مهارت ها مجهز شويد.


الف) گفتگو آري، بگومگو خير:
در يك زندگي سالم فضاي گفتگوي صميمانه وجود دارد و اين فضا تا حدود زيادي به چگونگي برخورد و عمل ما باز مي گردد. در مورد همين مشكل به نظرتان چقدر شما مي توانستيد حساب شده تر كار كنيد. گاهي ما خواسته خود را در قالب بدي مطرح مي كنيم مثلاً با تندي خواسته خود را بيان مي كنيم و يا از جملاتي «الزامي و بايد » مثل شما بايد چنين كنيد حتماً بايد و ... . اين قالب ها باعث مي شود كه طرف مقابل احساس كند كه به او و شخصيت او حمله شده و او در صدد دفاع بر مي آيد و سريع بحث به سروصدا منجر مي شود. بنابراين ما بايد براي بيان گفته هاي منطقي خود شيوه هايي منطقي استفاده كنيم. تنها اين شيوه هاست كه مي تواند در طرف مقابل احساس اعتماد و احترام ايجاد كند و زمينه تأمل و تفكر در اعمالش را مهيا سازد. گاهي مي توانيم خواسته منطقي خود را در نامه اي محترمانه بنويسيم و علت ناراحتي خود را بيان داريم و از طرف مقابل نيز بخواهيم كه آن نامه را بيرون از خانه يا در وقتي كه نيستيم بخواند. مطمئناً در آن وقت زمينه تأمل به گفته هايمان بيشتر است البته نبايد فراموش كنيم كه بايد در طرف مقابل اطمينان ايجاد كنيم كه ما به او علاقه داريم و به او و اقوامش اهميت مي دهيم.


ب) مقايسه نتيجه بخش نيست.
براي بيان خواسته خود هرگز مقايسه نكنيد. مقايسه در همان ابتداي كار زمينه مذاكره و گفتگوي صميمانه را به هم مي زند. و آتش اختلاف را شعله ور مي سازد. شما مي توانيد صادقانه علت را جويا شويد. ممكن است او دليل خاصي داشته باشد مثلاً ممكن است خانوادة شما در زندگي و معاشرت اهل حساسيت و تكلف باشند؛  يعني اگر غذاي مناسب و يا ميوه اي نداشته باشيد،  شوهرتان نزد آن ها شرمنده شود. و يا ممكن است او احساس مي كند كه اگر اجازه دهد، پيوسته آن ها در منزل شما خواهند بود و مرزها به هم مي ريزد و دخالت ها بيشتر مي شود. برخي از مردها چون نان آور خانه هستند دوست ندارند بدون اجازه،  پدر و مادر و يا خانواده همسرش به خانه آيند؛  چون ممكن است آن ها چنين تصور كنند كه او از پس مخارج زندگي بر نمي آيد و به شما زندگي سختي مي گذرد. طبيعي است كه او نزد والدين خودش بيشتر احساس راحتي داشته باشد؛  چون اگر آن ها سرزده بيايند و در منزل كمبودي باشد، خانوادة همسر از طرف فرزند خودشان مي دانند. احتمالات ديگري نيز ممكن است باشد مثل اين كه در برخي خانواده ها به مرد و تصميمات او اهميت بيشتري داده مي شود اين احتمال را در ادامه بيشتر توضيح مي دهيم. به هر حال خيلي از مواقع شوهر قصد بي احترامي ندارد و او بخاطر آبرو و عزت خود و خانواده اش اين دقت ها را مي كند كه لازم است شما به او كمك كنيد و با هم به راه حل هايي برسيد كه هم احترام و عزت شوهر حفظ شود و هم شما با خانواده خود بيشتر ديدار داشته باشيد.
ج) سبك تربيتي:
در برخي از خانواده ها به مردان خانواده اهميت خاصي مي دهند اوست كه تصميم گيرنده است اوست كه مديريت خانه را كاملاً به عهده دارد و اوست كه در مسائل خرد و كلان خانه نظر مي دهد فرزندان پسر اين خانواده ها نيز همين الگو را براي زندگي آينده خود بر مي گزينند. ممكن است شوهر شما از اين نوع خانواده ها باشد يعني او ياد گرفته كه اين طور زندگي كند در واقع در رفتارها و گفتارهايش قصد اذيت ندارد اما او مقيد به الگو قالبي و كليشه اي است كه در آن زندگي كرده وبه آن عادت كرده و آن جزء شخصيت او شده است. اگر چنين است،  شما مي توانيد او را به تدريج با شيوه هاي جديد آشنا سازيد و كتاب هايي برايشان تهيه كنيد تا او متوجه شود كه او مي تواند واقعاً مدير خانه باشد ولي با همسر خود مشورت كند و با هم در مسايل زندگي به تفاهم برسند البته چون اين افراد طي ساليان متمادي به اين سبك عادت كرده اند عوض شدن عادات آن ها نيز نياز به زمان دارد. آن چه مهم است اين است كه برخورد شديد و مجادله و بحث هاي مكرر اين جا نتيجه بخش نيست.
د) حفظ اصل زندگي مشترك
شما بايد به حفظ زندگي مشتركتان بيش از هر چيزي ودر درجه اول بها بدهيد و مسايل جانبي را در سايه اين تفاهم و زندگي صميمانه حل كنيد. اگر شوهر احساس مي كند كه با حضور خانواده شما دخالتشان در زندگي و مسايل زندگيتان بيشتر مي شود و يا آن ها در همه چيز زندگي مشترك شما اظهار نظر مي كنند، بايد جلوي اين دخالت ها را بگيريد تا شوهرتان احساس كند خانواده شما اهل دخالت نيستند؛ بلکه در عوض پشتيبان خوبي براي سختي ها و مشكلات شما خواهند بود و در شرايط سخت زندگي مي توان بر آن ها تكيه كرد. به شوهرتان بگوئيد كه وقتي شما و فرزندانتان با اقوامتان (و به طور كلي بستگان دو طرف) هستيد احساس نشاط بيشتري خواهيد كرد طبق نظر روان شناسان برخورداري از شبكه حمايتي فاميلي و اعتماد به آن ها مي تواند كمك خوبي در فشارهاي رواني و سختي هاي زندگي باشد. پس انسان بايد با شيوه هاي مناسب، آن ها را براي بهداشت رواني خانواده و اعضاء آن حفظ كند به عنوان مثال در خانواده هايي كه اجتماعي ترند و اهل معاشرت هاي سالم هستند اضطراب اجتماعي (كم رويي) كمتر است.
 هـ) حفظ رابطه ها با عدم تكلف
برخي از خانم ها بدون اين كه متوجه باشند ممكن است بدون در نظر گرفتن شرايط مادي خانه براي مهمانان خود اسباب پذيرايي مفصلي را ايجاد كنند. و اين امر با درآمد ماهيانه شوهر تناسبي نداشته باشد مرد به هر حال مدير خانه است و از هر چيزي كه ممكن است حساب مالي او را به هم بزند و يا او را زير قرض ببرد متنفر است. اينجا لازم است خانم ها مراقب وضع اقتصادي و درآمد شوهر هم باشند تا شوهر براي مهمانان همسرش احساس ناراحتي نكند. در واقع دستور اسلام اين است كه اسراف ها كنار گذاشته شود تا خانواده ها رفت و آمدشان بيشتر گردد و عزت و احترام مهمان نيز حفظ شود. گاهي سخت گيري هاي ما مانع ديد و بازديدها و صله رحم ها مي گردد بنابراين با گفتگوي صميمانه مي توانيد اصل زندگي زناشويي خود را حفظ كنيد و برنامه ريزي كنيد تا معاشرت بيشتري با آسان گيري(نه بي احترامي) آداب معاشرت و مهماني اسلامي را حفظ كرد. رسول خدا _ صلّي الله عليه و آله _ مي فرمايند:«لا تُكلِّفوا للضَيف؛ خودتان را به خاطر مهمان به مشقت نيندازيد». البته احاديث زيادي به ما توصيه نموده اند كه با افراد مؤمن مجالست و معاشرت كنيد و به مهماني آن ها برويد و آن ها را به مهماني دعوت كنيد و نسبت به اقوامي كه نسبت به مسائل ديني بي مبالات هستند كمتر نشست و برخاست كنيد تا اثر بد آن ها به شما سرايت نكند البته بايد با نامه، تلفن، جلسه هاي كوتاه مدت آن ها را به خوبي و خير دعوت كرد و صله رحم را رعايت نمود.

تذكر:
گاهي انسان اگر خودش را به تكلف نيندازد،  مي تواند از مهماناني كه سرزده مي آيند با محبت و احترام پذيرائي كند. اما اگر آن ها بد موقع به منزل مي آيند،  مي توان با هماهنگي و غير مستقيم و محترمانه آن ها را متوجه ساخت كه ما دوستار ديدار شما هستيم و از ديدنتان خوشحال مي شويم اما فلان موقع به منزل ما بيائيد تا ما شرمندة شما هم نباشيم و ما طوري برخورد كنيم كه آن ها احساس نكنند بار سنگيني بر ما هستند و با آن ها راحت باشيم.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مردان مريخي زنان ونوسي، جان گري، ترجمة لوئيز عندليب، نشر علم.
2. عشق هرگز كافي نيست، پرفسور آرون تي پك، مهدي قراچه داغي، نشر مترجم، تهران.
3. آئين همسرداري، ابراهيم اميني، نشر سازمان تبليغات.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :