امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
974
از دفتر استفتاء سئوال شود
اين روش را در موارد گوناگون ديگر و در سالهاي اقامت در جماران نيز به مكرر شاهد بوديم. از جمله، به عنوان نمونه از قول آقاي سيد كمال موسوي شيرازي سئوال شد:
- اگر كسي قضاي روزه به عهده دارد و وقت موسع است، مي تواند روزه استيجاري بگيرد؟
فرمودند:
رساله را ببينيد.
از قول سيد كمال به عرض رسيد كه در رساله نيست. حضرت امام فرمودند:
از دفتر استفتاء سئوال شود!.
و نمونه هاي بسيار ديگر از اين قبيل كه به ما آموخته اند كه بايد سلسله مراتب و نظم در كار حفظ شود. بدين ترتيب، عموما اين نكته رعايت مي شد تا آنكه اگر با دفتر استفتاء در حل مسئله اي به بن بست مي رسيدند و با قيد اين كه دفتر استفتاء هم نتوانسته است جواب بدهد، يا از قول يكي از اعضاي دفتر استفتاء مسئله سئوال مي شد امام در اين صورت، مسئله را جواب مي دادند.
حضرت امام در حفظ نظم طولي و رعايت سلسله مراتب در ساير امور به ويژه در زمينه مسائل اداري نيز مقيد بودند. جز در مواردي خاص كه اطلاع پيدا مي كردند كه دايره يا مسئولي وظيفه محوله خود را انجام نداده است يا مرتكب خلافي شده، بر حسب مورد، برخورد متناسب مي كردند. حتي در مواردي، خود به طور مستقيم، دخالت مي كردند. مانند آنچه در مورد برخي از مسائل قضايي انجام دادند.
ولي عموما به عنوان اصل اولي، تشكيلات يا مسئولاني را مورد اعتماد و امين مي دانستند، اگر كاري خارج از دايره نظم و رعايت سلسله مراتب، به معظم له مراجعه مي شد، صريحا مي فرمودند:
اين كار به من مربوط نيست، چرا به اينجا فرستاده اند؟.
گاهي هم سكوت مي كردند و گاهي نيز مي فرمودند:
به آقاي ... مسئول مربوطه ارجاع شود.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 198
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :