امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
975
اجراي صيغه عقد
از كارهايي كه حضرت امام تقريبا به طور روزانه انجام مي دادند، اجراي صيغه عقد ازدواج بود كه در برخي روزها تا چهار مورد مي رسيد. برنامه اجراي عقد را حتي در سردترين روزها، با اينكه تقريبا در فضاي باز و بي حفاظ مي نشستند، انجام مي دادند. حضرت امام در اجراي عقد، همچون ساير امور، گذشته از جهات شرعي، سخت ملتزم به رعايت مقررات قانوني بودند. به طوري كه افراد ملتزم بودند كه قبل از تشرف براي عقد، حداقل كارهاي قانوني را انجام و ثبت كنند. در اجراي حضوري عقد، حداقل زوجين و پدر دختر حضور داشتند. حضرت امام وكالت زوجه را به عهده مي گرفتند و بعد از اجراي عقد، به زوجين تبريك مي گفتند. سپس آنها را به رعايت اخلاق اسلامي و سازگاري با يكديگر توصيه و به آنها دعا مي كردند.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 164
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :