امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
1011
تاييد غير مسلمين نشود
حضرت امام در برخورد با خطر نفوذ و تاثير منفي فرهنگهاي مادي و منحط بر افكار و انديشه هاي مسلمانان، بسيار جدي و حساس بودند. ايشان به دليل اين حساسيت حتي استفاده از علوم و فنون بيگانگان را منوط به شرايط و ويژگي هاي خاص مي دانستند. به عنوان مثال، از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با اين جانب تماس گرفته شد كه در مورد خريد كتابهاي سالم و مفيد براي كودكان و نوجوانان كه ناشر يا مولف يا مترجم آنها غير مسلمان باشند، كسب تكليف شود. پس از طرح سئوال حضرت امام فرمودند:
حتي الامكان از كتابهايي كه مسلمانها نوشته اند، استفاده شود و چنانچه لازم بود و كتابي خيلي خوب بود، به شرط آنكه تاييد غير مسلمين نشود، اشكال ندارد.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 119
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :