امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
955
دختر خيلي خوب است!
در زمستان سال 63 خداوند فرزند دختري به اين جانب عطا فرمود. چند روز بعد از تولد، مادرش او را به بيت معظم له آورد. بعد از انجام كارهاي معمول، از محضر امام خارج شدم و نوزاد را براي تشرف به خدمت حضرتشان آوردم. از پله هاي حياط بالا مي آمدم كه توجه حضرت امام به حقير جلب شد. با تبسم و نشاط كم سابقه اذن دخول دادند. قبل از آنكه سخني بگويم، فرمودند:
بچه خودتان است؟.
عرض كردم، بله! بلافاصله دو دستشان را به علامت تحويل كودك جلو آوردند و همزمان پرسيدند:
دختر است يا پسر؟
عرض كردم :
- دختر است.
او را در آغوش گرفتند و صورت به صورت او گذاشتند و پيشاني او را بوسيدند و در اين حال فرمودند:
دختر خيلي خوب است. دختر خيلي خوب است. دختر خيلي خوب است!.
و در گوشش دعا خواندند. سپس از اسم او سئوال فرمودند.
به عرض رساندم:
آقا اسم برايش انتخاب نكرده ايم، گذاشته ايم حضرت عالي انتخاب بفرماييد.
و حضرت امام بدون تامل، فرمودند:
فاطمه خيلي خوب است. فاطمه خيلي خوب است. فاطمه خيلي خوب است.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 126
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :