امروز:
سه شنبه 25 مهر 1396
بازدید :
957
تقاضاي كسي را رد نمي كرد
حضرت امام تا آنجا كه مربوط به شخص خود و در توانشان بود و در چهار چوب عقل و شرع مي گنجيد، هيچ گاه درخواست و تقاضاي كسي را جواب رد نمي دادند. هر روز صبح، در ضمن انجام برنامه هاي روزانه، كارهاي متعددي را نيز در اين رابطه انجام مي دادند. تا آخرين روز قبل از انتقال به بيمارستان، در خرداد 1368 و علي رغم كهولت سن و ضعف متزايد و مشاغل زياد و سنگين مربوط به رهبري جهان اسلام، بدون اينكه حتي در يك مورد و يك بار! اظهار ملامت و گرفتگي و ناخرسندي كنند، اين نوع كارها را كه به ظاهر بسيار جزيي مي نمود، انجام مي دادند.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 162
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :