امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
609
‌آيا درست است كه پدر و مادر، پسران خانواده را بيشتر از دختران دوست داشته باشند و هميشه امتيازات بيشتر را به آنها بدهند؟

از ديدگاه اسلام هيچ فرقي بين زن و مرد و دختر و پسر نيست. خداي متعال در خطاب هاي قرآن به مرد و زن هر دو خطاب مي كند و خواستار هدايت هر دوي آنهاست. و اسلام براي تكامل و پيشرفت انساني و معنوي هيچ فرقي بين زن و مرد نمي گذارد.[1] خداي متعال در قرآن مي فرمايد: «اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثي» (تباه ننمايم كار هر عمل كننده اي را از شما، مرد باشد يا زن)[2] بنابراين، به فرمودة خداي متعال، هر انساني كه براي تكامل تلاش كند،‌ خداوند متعال او را به هدفش مي رساند.
همين عدالت را، خداوند متعال، در محيط زندگي اجتماعي هم، بين مرد و زن اعمال كرده  است. البته خوب مي دانيد كه خداوند متعال، براي مصلحت هايي كه براي جامعة انساني لازم است، انسان ها را دو جنسي آفريده و تفاوت هايي بين آنها قرار داده است كه اين تفاوت ها، براي ادارة نظام انساني ضروري است، و اسلام با در نظر داشتن اين تفاوت ها عدالت را برقرار كرده است.

رعايت عدالت در برخورد با فرزندان
هر كس به خوبي درك مي كند كه در برخورد با دختر و پسر بايد تفاوت ها رعايت شوند، عدالت بين دختر و پسر اين  نيست كه مثلاً براي هر دو مانتو و يا كت و شلوار بخرند؛ بلكه عدالت اين است كه براي  دختر، مانتو و براي پسر، كت و شلوار خريد.[3] شايد از اين اختلاف در برخوردها، اين طور به ذهن شما رسيده كه، پدر و مادر شما، «بي عدالتي» مي كنند. پدر و مادر بايد پسر را آمادة تحمل مسئوليت ادارة يك خانواده و تأمين احتياجات زن و فرزندان آينده كنند. بايد شرايط اشتغال و كسب و كار او را فراهم كنند. و البته ‌آماده كردن دختر براي شوهر داري و تربيت فرزندان كه به خلاف تصور عموم مردم از مهمترين مسئوليت هاست، وظيفه اي است كه به دوش پدر و مادر است.
اما اگر پدر و مادر شما، در عين حال كه تفاوت ها را رعايت مي كنند واقعاً عدالت را در برخوردها رعايت نمي كنند،  شما بايد به نحوي آنها را متوجه كنيد. آنها را به نحوي به برنامه هاي مفيد تلويزيوني مثل قرآن و زندگي، برنامه و يا جلسات سخنراني و مطالعة كتب در اين زمينه دعوت كنيد و در صورت لزوم از برخي نزديكان بخواهيد كه با آنها صحبت كنند و آنها را متوجه عملكردشان بكنند.
اين كمبودها و بي عدالتي ها، هرگز به اين معني نيست كه انسان، از پيشرفت و تكامل محروم است. خيلي از بزرگان بوده اند كه با بودن اين بي عدالتي ها سعي و تلاش كردند و به مقاماتي دست يافتند كه آنهايي را كه در حق آنها  كوتاهي مي كردند شرمنده نمودند. زندگينامة آنها را مطالعه كنيد تا انگيزة قوي تري براي برخورد با اين موانع پيدا كنيد.
نكته: از روحيات دوران جواني نياز به تأييد شدن، شخصيت طلبي و احترام است. خيلي از جوان ها احساس مي كنند آن گونه كه لازم است مورد درك والدين قرار نمي گيرند. و برخي از والدين نيز به خاطر مشكلات و مسئوليت هاي زندگي، از اين مسائل اطلاع كافي ندارند و فرزندان گمان مي كنند والدين به ديگري بيشتر از او اهميت مي دهد و همان فرزند نيز احساس مي كند اين گونه نيست. شما خواهر گرامي مي توانيد در فرصت هاي مناسب كه پدر و مادرتان كاملا در حال آرامش هستند و دغدغه هاي كاري ندارند با زباني خوش با آنها سخن بگوييد و راحت و صميمي مسائل خود را با آنها در ميان گذاريد و از آنها جواب منطقي بخواهيد. هرگز با لحن آمرانه از آنها بازخواست نكنيد و بدانيد كه واقعاً با گفتگوهاي صميمي راحت مي توان به خواستة خود رسيد. شايد آنها دلائل خاصي براي برخوردهاي خود داشته باشند كه شما را قانع كند و يا اين كه آنها به اين امر توجه نداشته باشند كه با گفتگوي صميمانه شما متوجه خواهند شد. از سويي ديگر شما نيز مي توانيد با گوش دادن به حرف آنها و استفاده از تجربه هاي آنها و رفع كاستي ها در دل آنها بيش  از پيش نفوذ كنيد.درپايان نکته مهمي رابايدتذکردهيم وآن، اين است که تحت هيچ شرايطي به پدرومادرخودبي احترامي نکنيدوزحمات آنهارافراموش نکنيد؛چراکه دراسلام پدرومادرازجايگاه بسياربالايي برخوردارندونحوه برخوردفرزندان با والدين تأثيرات مهمي درزندگي دنياوآخرت آنها دارد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عدل الهي، استاد شهيد مرتضي مطهري.
2. زن در آيينة جلال و جمال، استاد جوادي آملي.

پي نوشت ها:
[1] . جوادي آملي، عبدالله، زن در آيينة جمال و جلال، نشر اسراء، اول، 1375، ص 91.
[2] . آل عمران/195.
[3] . قائمي، علي، اسلام و تربيت دختران، انتشارات اميري، دهم، 1383، ص 38.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :