امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
595
طرز رفتار صحيح با خواهر شوهر و برادر شوهر را توضيح دهيد؟

خواهر شوهر نامحرم نيست لذا عروس خانواده مي تواند با او رابطه اي صميمانه داشته باشد. او را احترام كند چرا كه احترام به او احترام به شوهر است و او را مثل خواهر خود بداند. اما برادر شوهر نامحرم است، لذا در برخودرها بايد حدود اسلامي را مراعات كرد. براي حفظ روابط خانوادگي و ارتباط صميمي با آنها، رعايت چند نكته مي تواند مفيد باشد:
1. حفظ حريم ها:
 انسان مسلمان پيوسته خدا را در نظر دارد؛ هر سخني كه مي گويد يا مي شنود را با دستور خدا تطبيق مي دهد. در حركات چهره و رفتارهايش مراقب است كه با ادا و غيره موجب تحقير و مسخره كردن ديگران نشود.  و ديگر اين كه بايد توجه داشته باشد كه آيا حريم هايي را كه خدا مشخص كرده است را رعايت مي كند يا نه.  با رجوع به توضيح المسائل مراجع و علما مي توانيم برنامه خود را در بحث نگاه ها، و محرم و نامحرم ها تنظيم كنيم بايد مراقب بود كه هر كار ما در چهارچوب قانون و دستور خدا باشد.
 2. احترام به شخصيت آنان:
در برخوردها بايد مراقب بود كه به شخصيت ديگري بي احترامي نكنيم، آبروي آنها را نبريم،  و پشت سر آنها بد نگوئيم.  و در عوض بايد سعي كند زود از كسي ناراحت نشود،  به خاطر خدا ديگران را تحمل كند.  و اگر مي بيند ديگري داراي عيب و صفات بد است،  بايد بسيار حساب شده و دقيق به او تذكر داد به عنوان مثال اگر مي بيند كه كسي غيبت ديگران را مي كند،  اول بايد نكات مثبت او را گفت و از صفات خوب او تعريف كرد و بعد به شكل غيرمستقيم او را آگاه كرد كه كار او اشتباه است.
وقتي انسان زندگي مشتركي را شروع مي كند وارد بهترين نهاد شده است نهادي كه طبق نظر اسلام مقدس ترين نهاد است.  زن و شوهر بايد زندگي خودرا براساس تفاهم، مطابق با زندگي امامان و دستور خدا تنظيم كنند و براي هم ديگر احترام قائل شوند و موجبات ناراحتي ديگري را فراهم نكنند.  يكي از مواردي كه بايد دقت شود اينكه احترام به اقوام يكديگر در واقع احترام به شريك زندگي است.
3. جلب محبت و توجه آنان:
 انسان موجودي اجتماعي است ، براي برطرف كردن نيازهاي خود محتاج ديگران است بنابراين بايد طوري زندگي كند كه دل ديگران را نسبت به خود آزار ندهد و با رفتار خوب خود هميشه محبوب ديگران باشد. ائمه ـ عليهم السلام ـ مي فرمايند با مردم طوري زندگي كن كه در حضور شما، خشنود باشند و در غياب شماجوياي احوال  و دعاگوي شما باشند و پس از مرگ شما از غم از دست دادن شما غمگين باشند. آري انساني كه اهل گذشت است كينه به دل نمي گيرد، براي ديگران دعا مي كند، پوزش ديگران را مي پذيرد، حرمت و حريم ديگران رامحترم مي شمارد، با محبت است، زندگي اي سرشار از نشاط براي خود درست كرده است.
4- کلام حضرت علی(علیه السلام)را سرلوحه زندگی خودقراردهید که فرمودند:بامردم آنگونه رفتارکن که دوست داری باتورفتارکنند.ودرجای دیگرفرمودند:هرآنچه رابرای خودمی پسندی,برایدیگران نیزبپسند.وهرآنچه برای خودنمی پسندی برای دیگران نیز نپسند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. بهشت خانواده، سيدجواد مصطفوي، انتشارات دارالفكر.
2. سيري در مسايل خانواده، حبيب الله طاهري، سازمان تبليغات اسلامي.
3. اخلاق در خانه، آيت الله حسين مظاهري، انتشارات رئوف.
4. رابطه دوستي و محبت، احمد مطهري، انتشارات اسلامي.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :