امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
964
حفظ مراتب در برخورد با افراد
حضرت امام ضمن آنكه به طور شگفت انگيزي افراد را شناسايي و ارزيابي دقيق مي كردند، با هر كس كه با معظم له به نوعي ارتباط داشت، برخوردي متناسب با شان او داشتند. هميشه در حفظ شئون و رعايت مراتب افراد، بر اساس معيارهاي الهي خويش مقيد و پايبند بودند. البته در بعضي موارد، رمز و راز برخورد آن حضرت در تاييد يا نفي، با بعضي افراد غيرمنتظره بود، گرچه در بعضي موارد با گذشت زمان معما حل مي شد ولي معماي بينش عميق امام شگفت انگيزتر مي نمود.
زماني يك چهره انقلابي و افسانه اي ديرين قرار بود براي اولين بار در كربلا به محضر امام مشرف شود. جمعي از دوستان نيز در ساعت موعود در منزل امام گرد آمدند. در قياس با خود كه دلباخته آن شخصيت بودند، انتظار ملاقات پرهيجاني را بين امام و او داشتند. اما وقتي كه ايشان وارد شد، با كمال تعجب ديديم در حالي كه آن شخص با كمال احترام و تواضع در برابر امام زانو زد و دست مباركشان را بوسيد، حضرت امام در حد يك فرد معمولي با ايشان برخورد كردند.
در حالي كه تمام جمعيت حاضر در اتاق، با ورود مشاراليه به اصطلاح از جا كنده شدند، حضرت امام حتي كمترين حركتي هم نكردند!
ديدن اين صحنه همه را در شگفتي، توام با ابهام و نگراني فرو برد. اما بعد از مدتي كه اطلاع پيدا كرديم، فرد مذكور با اختيار خود، راهي ايران و آزاد شده است، تازه متوجه ژرف نگري امام شديم. آنها كه آن روز در ذهنشان سئوال به وجود آمد، بعد از چند ماه پاسخ مناسب را يافتند و مثل بسياري از موارد ديگر، با گذشت زمان، معمايي حل شد، اما معماي بينش عجيب و دورانديشي امام دست نايافتني تر شد.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 202
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :