امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
978
ملاقاتها
بخشي از ملاقاتهاي امام، در حسينيه جماران بود كه در سطحي گسترده تر، امكان تلاقي دو درياي پرخروش عشق امام و امت را فراهم مي كرد. علي رغم آنكه به طور طبيعي، قسمت فوقاني و جايگاه حضرت امام در حسينيه، در هنگام تراكم جمعيت، هواي خوبي نداشت، معظم له بر حسب قدرت و مجال، همواره از انجام برنامه ملاقات دريغ نمي فرمودند. حدود نود درصد ملاقاتهاي حسينيه، مخصوص خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان بود و اگر نبود، رعايت بعضي از اولويتها و توصيه پزشكان، به خاطر رعايت حال امام، شخص حضرت امام از ملاقاتهاي هر روز و حتي روزي چند بار ملاقات در حسينيه و ديدار با امتي كه همواره به آنها عشق مي ورزيدند دريغ نداشتند.
به طور نمونه، يك بار كه اين جانب از تشرف به جبهه برگشته بودم، درخواست رزمندگان را در مورد ملاقات با حضرتشان به عرض رساندم. از اين پيشنهاد كه در هر هفته يك روز هم براي رزمندگان ملاقات حسينيه برقرار شود، استقبال فرمودند.
به اين ترتيب طي چند نوبت، هزاران نفر از رزمندگان موفق به ديدار امام شدند، ولي عوارض جسماني آن حضرت مانع از ادامه اين برنامه شد. قابل توجه است كه حضرت امام در حالي كه همواره در شرايط متناسب در ملاقاتهاي حسينيه، به ايراد سخنراني مي پرداختند، ولي بعد از قبول قطعنامه تا پايان عمر مباركشان، علي رغم انجام ملاقاتهايي مثل گذشته، ديگر هيچ سخنراني نكردند! به هر حال خوشبختانه آنچه در حسينيه به وقوع پيوست، به وسيله سيماي جمهوري اسلامي ضبط و پخش شد و همه از نزديك يا از صفحه تلويزيون، شاهد صحنه هاي پرشكوه آن بودند. گرچه بسياري از ابعاد آن، نه قابل رويت با چشم ظاهر بود و نه قابل توصيف با زبان و قلم.
و بالاخره آنچه در رابطه با مردم و تفقد و نوازش و خوشحال كردن آنها حائز اهميت و جالب توجه بود، خستگي ناپذيري و پذيرش و برخورد توام با رضامندي، مسرت و گشاده رويي حضرت امام نسبت به فرد فرد امت حزب الله بود. امتي كه امامش همواره به آنان عشق ورزيد و از آنها تعريف و تمجيد كرد و حتي براي يك بار و در يك مورد نيز كلمه اي از آنان شكايت و شكوه نكرد.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 166
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :