امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
1033
انسان دوستي بي مرز!
فطرت پاك و دست نخورده تمام مستضعفان و همه آزادگان جهان و حتي غير مسلمانها، مجذوب انسان دوستي، آزادگي، وارستگي و جاذبه معنوي امام بود و شعاع اين جاذبه تا اعماق زندانهاي نژاد پرستانه آمريكا و آفريقاي جنوبي نفوذ كرده بود. تا آنجا كه يكي از مجله هاي معتبر آمريكا طي گزارشي از يكي از زندانهاي آمريكا به اين واقعيت اعتراف كرده و همراه با اين گزارش، عكسي را به چاپ رسانده بود كه نشان مي داد يك زنداني سياهپوست، عكس حضرت امام را در سلول خود بالاي سرش نصب كرده است.
در طي سالهاي بعد از انقلاب، هزاران نامه از مردم غير مسلمان در سرتاسر جهان به ويژه از سياهپوستان و سرخپوستان و ملتهاي در بند براي حضرت امام به دفتر رسيد كه هر يك با زباني، شور و شوق و عشق و علاقه خود را به امام ابراز مي داشتند و برخي خواستار كتب و آثار و بيوگرافي امام و يا كتابهاي اسلامي و قرآن بودند. گروهي نيز طالب عكس و امضاي حضرت امام يا نصيحت و اندرز و يا قطعه اي از لباس و وسايل شخصي حضرتشان، بودند.
حضرت امام نيز در مقابل آنان را مورد محبت و تفقد خود قرار مي دادند و ضمن آن، بعضي موارد را به طور شخصي جواب مي دادند.
ايشان اجازه فرموده بودند كه در ساير موارد، بر حسب تناسب و درخواست به وسيله دفتر يا وزارت امور خارجه يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پاسخ شايسته همراه با قرآن مترجم و يا كتابهاي درخواست شده - تا حدي كه از جهت متن و ترجمه مورد اطمينان باشد - براي آنان فرستاده شود.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 158
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :