امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
563
در مورد فرزند پسرمان که متأهل است و حدود 26 ساله است چگونه رفتار کنيم او همان قهرهاي دوران نوجواني اش را براي خواسته هايش دارد. حال براي مسائل بزرگتر مثل خانه (تهيه خريد يا رهن هاي 4 ميليون به بالاتر) چه کنيم؟ البته پدرش مبلغي کمکش کرد و منزلي خارج از تهران براي ايشان تهيه کرده ولي مي خواهد پدرش آنجا را بفروشد و در تهران خانه بخرد برايش فعلاً آنجا را خوب نمي خرند و همان طور خالي مانده و پسر ما هم نمي رود آنجا چه کنيم؟

يک جوان در مسير زندگي خود با موانع و مشکلاتي مثل مسائل شغلي، تحصيلي، ازدواج، بچه دار شدن، مسکن و ... روبرو مي شود که نياز به همدلي و حمايت معنوي و مادي دارد. در اين دوران برخي از نيازهاي او خود را نشان مي دهند که قبلاً با آنها مواجه نبوده است. بنابراين نبايد احساس کند در بين اين مشکلات گير افتاده و نمي تواند هيچ کاري کند. در عين حال توجه افراطي، استقلال را از او مي گيرد و او را وابسته مي کند. او براي شروع زندگي خانوادگي خويش و پيدا کردن استقلال به تجربه هاي والدين خود که از سر دلسوزي و با توجه به شرائط جديد او بيان شود نيازمند است. در اين جا با توجه به برخي از مشکلاتي که فرزندتان ممکن است با آنها مواجه باشد راهکارهايي را پيشنهاد مي کنيم:
1. احساس دلتنگي و نداشتن تجربه کافي براي دور شدن از محيط خانوادگي (اين جدايي بايد به تدريج و مرحله به مرحله انجام شود).
2. نداشتن مهارت و تجربه هاي کافي براي ادارة يک زندگي مستقل.
3. عدم احساس امنيت براي زندگي و نداشتن حمايت هاي عاطفي و ... در آنجا.
4. دور بودن مسير او تا محل كار و پرداخت هزينة سنگين براي رفت و آمد و ... .
5. شايد او از روي اشتباه فکر مي کند بايد از اول زندگي به همه خواسته هاي خود برسند و خود را با ديگران بدون در نظر گرفتن شرائط زندگي و شغلي و اجتماعي و اقتصادي مقايسه مي کنند.
6. احساس وابستگي شديد يعني ممکن است او در طي زندگي طوري تربيت شده باشد که طعم استقلال را نچشيده باشد و خود گرمي و سردي زندگي را حس نکرده باشد در هر فراز و نشيبي ديگران او را کمک کرده باشند و خود با مسائل روبرو نشده باشد و ياد نگرفته باشد چگونه خود براي حل مسائل زندگي اقدام کند و محبت هاي افراطي خانواده نيز ممکن است به اين امر دامن زده باشد.
توجّه داشته باشيد مطالب بالا تنها به شکل احتمال مطرح شده و نياز است دقيق تر علل آن بررسي شود چون ما نمي توانيم قضاوت دقيقي درباره اين مشکل داشته باشيم؛ زيرا اطلاعاتي که نسبت به خانواده شما داريم بسيار اندک است. در برخي از موارد فوق لازم است، آموزش مهارت و ... به شکل تدريج شکل بگيرد مثلاً اگر او احساس وابستگي شديد دارد شما بايد با تمرين اين احساس را در او کمرنگ تر کنيد تا طعم استقلال را بچشد[1] و جدائي ناگهاني برايش بحران ايجاد نکند.

روش برخورد و راهکارهاي حل مشکل
1. ايجاد احساس امنيت
نگراني از آينده و مشکلات احتمالي که ممکن است منتظر هر فردي باشد زمينه را براي رفتارهاي ناسازگارانه جوانان مانند قهر کردن از والدين فراهم مي کند. منشأ اين نگراني نبود احساس امنيت نسبت به آينده است. امام علي عليه السلام در اين باره فرمودند: رفاهيه العيش في الأمن[2]؛ رفاه زندگي در امنيت است. صرفاً اين امنيت به امور مالي وابسته نيست. بنابراين  شما مي توانيد اين احساس امنيت را برايش فراهم کنيد. توجه به خواسته هاي منطقي او و فعاليت در برآورده شدن آنها، برقراري ارتباطي همدلانه و ... مي تواند احساس امنيت را برايش به ارمغان آورد.
الف- توجه به خواسته هاي منطقي مانند مشکل رفت و آمد
اگر فرزندتان مشکل رفت و آمد دارد و يا دلايل منطقي براي خود دارد، بهتر است شما نيز اصرار نکنيد، حرف او و دلايل منطقي او را گوش کنيد و از او بخواهيد با شما راحت صحبت کند شايد زندگي در آن محيط براي او از نظر هزينه رفت و آمد تا محل کار، امنيتي و ... مناسب نباشد. اگر براي شما مقدور است تا مدتي آنها را نزد خود آوريد تا از حمايت هاي شما بيشتر برخوردار باشند و در ضمن آن بتوانند مقداري پس انداز کنند و در موقع مناسب با فروش آن منزل و سرمايه خود منزل مناسبي بخرند.[3]
ب- بر طرف کردن نگراني از فاصله
اگر فرزندتان احساس مي کند نمي تواند دور از شما زندگي کند و يا نگران سلامت و ... شما است مي توانيد با تلفن و رفت و آمدهاي بيشتر و ... او را دلگرم تر سازيد. يکي از راه هاي ديگر اين است که آن خانه را در آن محل اجاره بگذارد و با پول آن در تهران خانه اي اجاره يا رهن کند و تا مدتي اين گونه زندگي کنند تا شرائط بهتر شود و سپس خانه اي مناسب تر بخرد.
ج- حمايت مالي  
اگر برايتان مقدور است او را حمايت مالي کنيد تا منزل مناسب تري در تهران بخرد البته اگر به صلاح اوست، و از او بخواهيد به تدريج آن پول را به شما براي رفع نيازهاي زندگيتان بازگرداند و يا براي او وام تهيه کنيد تا با فروش آن خانه و کمک آن وام، منزل نزديک تر تهيه کند اما هميشه او را متوجه اين امر کنيد که پيشرفت بايد گام به گام حاصل شود و نبايد انتظار داشته باشد بدون داشتن تلاش، به همه خواسته هاي خود برسد.
د- تقويت توکل به خدا در او
براي حل مشکل خود و فرزندتان دعا و توکل به خدا را فراموش نکنيد.
 
2. کنترل توقعات غير منطقي
گاهي جوان احساس مي کند که والدين او بيشتر مي توانند به او کمک کنند و او را در مشکلات ياري رسانند. اگر والدين توانايي مالي داشته باشند سزاوار است دست او را در اين بحران بگيرند امّا اگر مقدور نيست به او بگويند که ما نيز شرايط مالي مناسبي نداريم وگرنه دوست داشتيم کمک کنيم. بهتر است برخي از مشکلاتي که والدين با آن مواجه اند را برايش بيان کنند تا او واقعاً متوجه منظور آنها شود. در اين بين برخي افکار غير منطقي مانند مقايسه هاي نامربوط نيز بايد اصلاح شوند. جوانان گاهي در زندگي خود دچار قياسهاي بي جا مي شوند مثلاً مي بيند که برخي از دوستان يا همکلاسي هايشان در اول زندگي به همه امکانات رسيده و او نيز مي خواهد مثل آنان باشد اما به شرايط اقتصادي، شغلي والدين و ... کم تر توجه دارند. شما مي توانيد به فرزندتان کمک کنيد تا با شرائط زندگي بيشتر آشنا شود و واقع بين تر شود و شرائط افراد را جداگانه بررسي کند. يکي از راهکارهاي مؤثر داشتن رابطه صميمي و همدلي عاطفي با اوست در ضمن اين کار مي توانيد چند نمونه از زندگي زوج هاي جوان از جمله خود شما هنگام شروع زندگيتان را ذکر کنيد تا او نيز متوجه گردد که اغلب افرادي که پس از يک عمر زندگي به راحتي نسبي رسيده اند از همان اول همه چيز برايشان آماده نبوده است.
3. تشويق همسر براي همدلي کردن با او
بي ترديد همسر انسان شريک غم ها و خوشي ها و مونس سختي ها و راحتي هاي انسان است. حمايت ها و دلگرمي هاي او به زندگي مي تواند روزنة اميدي در دل شوهر ايجاد کند و او را نسبت به شرائط سخت زندگي کمک و حمايت روحي کند. شما مي توانيد با همسر او گفتگو کنيد و با گفتگوهاي صميمانه او را تشويق کنيد که مثلاً در آن خانه باشد تا شرايط آنها بهتر شود و يا اگر او دغدغه بارداري و ... دارد شما مي توانيد او را به حمايت هاي عاطفي و کمک هاي مالي و معنوي خود دلگرم سازيد و آنها را مطمئن سازيد که در مشکلات، آنها هستيد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مشاوره ازدواج و خانواده، سيد مهدي حسيني، نشر آواي نور.
2. کمک از مشاوره حضوري، مشاوره خانوادگي، شغلي و ... .

پي نوشت ها:
[1]. ر.ك: حسيني بيرجندي، سيدمهدي، مشاورة ازدواج و خانواده نشر آواي نور، فصل پنجم.
[2] غررالحکم، حديث 10253.
[3]. ر.ك: مظاهر، علي اکبر، ازدواج و انتخاب همسر، قم، نشر پارسايان، فصل موانع ازدواج.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :