امروز:
چهار شنبه 26 مهر 1396
بازدید :
1024
در بيروني
يكي از صحنه هايي كه از آن مراتب احترام و درجات برخوردهاي حضرت امام نسبت به افراد گوناگون، مشهود و آشكار بود، در جلسه هاي بيروني حضرت امام در نجف اشرف بود. در اين جلسه ها كه هر شب 5/2 الي 3 ساعت بعد از مغرب، برقرار مي شد، معمولا مرحوم حاج آقا مصطفي كنار در ورودي مي نشست. حضرت امام نيز در ضلع مقابل و در كنار در ديگري كه به طرف اندروني بود، مي نشستند. در اين جلسه ها معمولا طلاب، فضلا و علماي نجف و احيانا افراد متفرقه، براي زيارت حضرت امام حضور مي يافتند.
نكته قابل توجه اين كه برخوردهاي حضرت امام نسبت به افراد، در عين اينكه از جهت طولي بر حسب مراتب و شئون افراد كاملا گوناگون و متفاوت بود، اما نسبت به فرد واحد تقريبا از ثبات و يكنواختي محسوسي برخوردار بود، ولي نكته جالب تر اين كه گاهي براي يك فرد در صورتي كه داراي دو شان و دو جايگاه بود، براي هر يك از دو شان او برخوردي متفاوت و متناسب با هر شان داشتند.
محمد حسن رحيميان - در سايه آفتاب، ص 203
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :