امروز:
سه شنبه 4 مهر 1396
بازدید :
615
بنده پسري 17 ساله مي‌باشم پدرم فوت شده و مادر و 2خواهر بزرگ‌تر‌م خرجي مرا مي‌دهند و از من مي‌خواهند در منزل در خدمت آنها باشم، 2سؤال دارم. گهگاه اتفاق مي‌افتد در حين نماز خواندن همشيره مرا صدا زده مي‌خواهد كه مثلاًًََََ برايش قهوه برده يا كفشهايش را پاک بكنم، اگر نماز را قضا بكنم كه گناه كرده ام و اگر قضا نكنم بعداً با شماتت و فحش و كتك آنها روبرو مي‌شوم (با توجّه به اين كه من نانخور آنها هستم) وظيفة من چيست؟ 2. در منزل آنها از من مي‌خواهند كه مثلاًَََ لباس زير شامل جوراب و ... را بشويم يا مثلاًًََ موهاي پاهاي همشيره‌ها را بتراشم يا بعد از ورزش بدن همشيره ها را ماساژدهم آيا اشكالي ندارد؟

پاسخ سوال اول: دوست خوبم! شما به خوبي آگاه هستيد كه انجام وظايفي كه خداوند براي ما مشخص كرده بر هر چيزي مقدم است و در هيچ شرايطي نبايد وظايف الهي خود را ترك كنيم. خواندن نماز بر تمام مكلفين واجب است و شكستن آن موجب گناه است. و زماني كه به نماز مي‌ايستيم حق نداريم نماز خود را قطع كنيم مگر اين‌كه جان انسان در خطر باشد يا مال قابل توجهي در خطر از بين رفتن يا دزديده شدن باشد كه در اين موقعيت اجازه داريم براي حفظ جان و مال نماز را قطع كنيم. و موردي را كه شما فرموده‌ايد هيچ يك از موارد قطع نماز نيست هر چند كه نان‌خور آنها باشيد وظيفة شما ادامة نماز است امّا از اين نكته هم غافل نمانيد، ‌كه در خانواده براي شما مشكلي پيش نيايد، سعي كنيد به هنگام نماز، موقعيت و مكان را ارزيابي كنيد كه آيا اگر به نماز بايستيد مشكلي پيش مي‌آيد كه منجر به قطع نماز شود يا خير و اگر به اين نتيجه رسيديد كه فعلاً موقعيت اقامة نماز نيست و مي‌توان آن را دقايقي به تأخير انداخت اشكالي ندارد كه اندكي صبر كنيد تا روابط بهم نخورد و زمينه بهم خوردن آرامش شما فراهم نشود.
علاوه بر اين بر اساس رابطه دوستي كه با آنها داريد به آنها بفهمانيد كه به هنگام نماز مزاحم شما نشوند و براي آنها توضيح دهيد زمان اقامة‌ نماز در حال سخن گفتن با خالق متعال هستيد لذا احترام حضرت حق را نگه دارند و اجازه دهند پس از تمام شدن نماز در خدمت آنها باشيد. انشاءالله كه با توضيحات زيباي شما، با شما در انجام وظايف الهي همراهي خواهند كرد.
پاسخ سوال دوم؛ در مورد سؤال دوّم دستور خداوند اين است هر كاري كه موجب تحريك و به گناه افتادن شما مي‌شود، نبايد انجام دهيد. حال اگر با انجام اين كارها احتمال بروز خطر و تحريك (كه معمولاً با تحريك و خطر به گناه افتادن همراه است) مي‌دهيد از اين به بعد به همشيره‌هاي خود با محبّت بفهمانيد كه اين كارها از نظر شرعي براي من اشكال دارد.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :