امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
600
ولادت علي(ع)
باد صبا تو عنبر آوردي
گويا پيام دلبر آوردي
از گلستان دلبر سيمين موي
اندر برم صنوبر آوردي
از قلزم صفات خداوندي
يك بحر در و گوهر آوردي
دادي نويد ماه رجب آمد
در دل سرور زين خبر آوردي
گفتي بكعبه گشت علي ظاهر
يك مژده نكوتر آوردي
بنت الاسد بخانه‌ي حق اين ماه
شافع براي محشر آوردي
از بهر گلستان ابوطالب
دسته گلي معطر آوردي
باري براي بيشه‌ي اين دين
اين فاطمه تو شير نر آوردي
زادي پسر كه همسر زهرا شد
باب شبير و شبر آوردي
كوثر بوصف فاطمه تفسير است
ساقي براي كوثر آوردي
اين مژده را بده به نبي برگو
بهر مدينه‌اش تو درآوردي
آمد زكعبه گفت كه من مثلي
كي همچون من ثمر برآوردي
مهمان و خانه زاد خدا بودم
اين رتبه‌ام زداور آوردي
قنداقه‌اش بدست پيمبر داد
چون جان به بر پيمبر آوردي
چشمش بروي ختم رسل شد باز
از لعل لب سخن سرآوردي
اقرار بر يگانگي حق كرد
نام خداي اكبر آوردي
تورات و صحف و زبور، انجيل
نزد رسولش اين خبر آوردي
قرآن بخوانمت كه برت جبريل
او را بگاه ديگر آوردي
گفتا نبي بخوان تو علي جانم
كز مؤمنونش آيه سرآوردي
شاها نظر بصالح مضطر كن
روزي كه ره به محشر آوردي
احمد صالح - ران ملخ صفحه 11
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :