امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
811
در ميلاد اميرالمؤمنين(ع)
بوي گل و سنبل است يا که هواي بهار؟
زمزمه بلبل است يا که نواي هزار؟
نفحه روح القدس ميرسد از بزم انس
يا که نسيم صبا ميوزد از کوي يار؟
صفحه روي زمين همچو بهشت برين
از چه چنين عنبرين؟ وز چه چنين مشکبار؟
لاله خودرو برست، ژاله برويش نشست
بوي خوشش کرد مست هر که بدي هشيار
چرخ مرصّع کمر چتر ملمّع بسر
گوهر انجم کند بر سر مردم نثار
هم به بسيط زمين، پهن بساط نشاط
هم به محيط فلک، سور و سرور استوار
صبح ازل ميدمد از افق لم يزل
شام ابد ميرمد از دم شمس النّهار
مظهر غيب مصون مظهر مافي البطون
از افق کاف و نون سرزده خورشيد وار
مالک ملک وجود، شمع شبستان جود
شاهد بزم شهود، پرده گرفت از عذار
از افق لامکان عين عيان شد عيان
قطب زمين و زمان کون و مکان را مدار
روح نفوس و عقول اصل اصيل اصول
نفس نفيس رسول خسرو والا تبار
دافع هر شکّ و ريب، پاک زهر نقص و عيب
فالق اصباح غيب از پس شبهاي تار
ناظم سرّ و علن بت فکن و بت شکن
غرّة وجه الزّمن درّة رأس الفخار
شاخه طوبي مثال، در چمن اعتدال
ماه فروزان جمال، در فلک اقتدار
قبّه خرگاه او قبله اهل کمال
پايه درگاه او ملتزم و مستجار
طفل دبستان اوست حامل وحي اله
بلبل بستان اوست پيک خداوندگار
قاسم ارزاق کيست؟ ريزه خور خوان او
قابض ارواح کيست؟ بنده فرمانگذار
صاحب تيغ دو سر، از دم او مفتخر
روح قدس، فيض براز سينه سينا قرار
نيّر انجم خدم تافت زاوج حرم
شد ز حضيض عدم نور وجود آشکار
گوهر بحر قدم از صدف آمد برون
فلک محيط کرم در حرم آمد کنار
کعبه پر از نور شد، جلوه گه طور شد
سرّ «انا الله» ز «نور» گشت عيان، ني ز «نار»
مکّه شد از بوي او رشک ختاوختن
وز چمن روي او گلشن دار القرار
آيت ا... غروي اصفهاني - ديوان كمپاني صفحه 25
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :