امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
571
علي بود
تا صورت پيوند جهان بود علي بود
تا نقش زمين بود و زمان بود علي بود
شاهي که ولي بود و وصي بود علي بود
سلطان سخا و کرم و جود علي بود
هم آدم و هم شيث و هم ادريس و هم الياس
هم صالح پيغمبر و داود علي بود
هم موسي و هم عيسي و هم خضر و هم ايوب
هم يوسف و هم يونس و هم هود علي بود
مسجود ملائک که شد آدم ز علي شد
آدم چو يکي قبله و مسجود علي بود
خاتم که در انگشت سليمان نبي بود
آن نور خدائي که بر او بود علي بود
آن شاه سرافراز که اندر شب معراج
با احمد مختار يکي بود علي بود
آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن
کردش صفت عصمت و بستود علي بود
آن قلعه گشائي که در قلعه خيبر
برکند بيک حمله و بگشود علي بود
آن گرد سرافراز که اندر ره اسلام
تا کار نشد راست نياسود علي بود
آن شير دلاور که براي طمع نفس
برخوان جهان پنجه نيالود علي بود
اين کفر نباشد سخن کفر نه اين است
تا هست علي باشد و تا بود علي بود
مولوي - گلواژه (2) صفحه 44
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :