امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
615
يا اميرالمؤمنين
اي سلام حق ثنايت يا امير المؤمنين
وي ثناخوان مصطفايت يا امير المؤمنين
در رکوع انگشتري دادي بسايل گشته است
مهر منشور سخايت يا امير المومنين
صد سخي زد سکه زربخشي اما کس نزد
کوس سربخشي و رايت يا امير المومنين
گشته تسبيح ملک آهسته هر گه در نماز
بوده رازي با خدايت يا امير المومنين
دامن گردون شود پر زر اگر تابد ازو
گوشه ظل عطايت يا امير المومنين
راست چون صبح دوم روشن شود راه صواب
رايت افرازد چو رايت يا امير المومنين
روز زرم افکند در سر پنجه خورشيد راي
پنجه ماه لوايت يا امير المومنين
سدره را از پايه خود انتهاي اوج داد
رفعت بي منتهايت يا امير المومنين
گه بچشم و هم ميپوشد لباس اشتباه
عرش تا فرش سرايت يا امير المومنين
گه بحکم ظن ستون عرش را دارد بپا
بارگاه کبريايت يا امير المومنين
چون به امرت برنگردد مهر از مغرب که هست
گردش گردون برايت يا امير المومنين
يافت از دست ولايت فتح بر فتح دگر
دست در حبل ولايت يا امير المومنين
جان در آنحالت که از تن ميبرد پيوند هست
آرزومند لقايت يا امير المومنين
گر مکان بر تخت او ادني کني جايت دهند
انس و جان کانجاست جايت يا امير المومنين
حق شناسان گر بدست آرند معيار ترا
حد فوق ماسوي دانند مقدار ترا
محتشم كاشاني - گلواژه (2) صفحه 55
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :