امروز:
سه شنبه 2 آبان 1396
بازدید :
626
در مدح علي(ع)
در كلك قضا جوهر توحيد علي بود
بر لوح قدر سرخط تمجيد علي بود
روزي كه خدا خلقت هستي جهان كرد
هستي همه چون ذره و خورشيد علي بود
نامي كه پس از نام دلاراي محمد
در صفحه‌ي تاريخ درخشيد علي بود
روزي كه به عالم گل آدم به سرشتند
اول بشري را كه بشر ديد علي بود
مردي كه شد از قدر و جوانمردي و غيرت
از جانب حق مورد تأييد علي بود
آن نادره مردي كه حرم از قدم او
داراي چنين مرتبه گرديد علي بود
آن بت شكني كز پي بشكستن بتها
دامن به كمر بست و نترسيد علي بود
آن مرد سلحشور كه از هيبت تيغش
چون بيد تن خصم بلرزيد علي بود
آن سيد آزاده كه در بستر احمد
در آن شب پرخاطره خوابيد علي بود
آن برقعه پوشي كه سرخوان ضعيفان
بنشست و گل از باغ صفا چيد علي بود
در خم غدير آنكه زخمخانه توحيد
از دست نبي باده بنوشيد علي بود
بر شيعه ثاني عشر اين عيد مبارك
چون رمز سرافرازي اين عيد علي بود
شد دين نبي كامل و اسلام جهانگير
آنكس كه در اين راه بكوشيد علي بود
آن كس كه بود ضربه‌ي او كاري يل يل
در خون به صف معركه غلطيد علي بود
آن روح عبادت كه گدا را به ركوعش
انگشتري خود صله بخشيد علي بود
ژوليدة نيشابوري - اي قلبها بسوزيد صفحه 114
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :