امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
560
در وصف مولا
گرچه همتا و شريكي خالق اعظم ندارد
يك علي دارد كه مانندش در اين عالم ندارد
من نمي‌گويم چه دارد اين علي آنقدر گويم
از خدا چيزي به عالم جز خدايي كم ندارد
نام او مشتق شد از نام خدايش تا بداني
اين علي با آن علي حرفي جدا از هم ندارد
زادگاهش خانه حق گشت تا معلوم گردد
جاي گنجايش حرم از بهر نامحرم ندارد
در غدير خم نبي فرمود اين ضرب المثل را
بعد من انگشتر من بي‌علي خاتم ندارد
اين علي مولاست بر هر كس كه من مولاي اويم
هر كه گردد شيعه‌ي او در دو عالم غم ندارد
هاتفي در گوش حوا گفت پيدا كن علي را
بي علي راهي بجايي توبه‌ي آدم ندارد
هر كه چون نوح نبي بر او توسل جست بي‌شك
دل به دريا مي‌زند چون وحشتي از يم ندارد
ديد ابراهيم بايد از علي ياري بجويد
ورنه در آتش براي خويشتن همدم ندارد
گفت موسي را خدا با لن تراني جستجو كن
ديدن ما چاره‌اي جز ديدن محرم ندارد
مردگان را زنده كردن كار عيسي است زيرا
بي‌علي تأثير دم عيساي صاحب دم ندارد
آن مسيحي گفت زخم بي‌دواي فكر انسان
جز كلام دلنشين مرتضي مرهم ندارد
گفت احمد شهر علمم من علي باشد در آن
هر كه وارد شد از اين در حرف لايعلم ندارد
هر كه در پرونده‌اش امضاي مولا نيست بي‌شك
ارزشي در پيشگاه خالق اعظم ندارد
بي‌ولاي او رسالت را نباشد محتوايي
بي‌علي كاخ نبوت پايه‌اي محكم ندارد
رهرو راه علي شو تا كه يابي رستگاري
راه او تنها بود راهي كه پيچ و خم ندارد
خانه‌زاد خانه‌ي حق شد شهيد خانه‌ي حق
اين سعادت را كسي بين بني آدم ندارد
بر سر خوان گدايش هر كه بنشيند بگويد
حاجتي بر زرق و برق سفره حاتم دارد
در جهان آفرينش جز علي آزاد مردي
همسري چون دختر پيغمبر اكرم ندارد
تا قدم در قاب او ادني نبي زد با تعجب
ديد آنجا ميزباني غير ابن عم ندارد
گر ندارد حب دنيا شاعر ژوليده در دل
حبّ مولا دارد و از فيض عقبا كم ندارد
ژوليدة نيشابوري - اي قلبها بسوزيد صفحه 116
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :