امروز:
يکشنبه 2 مهر 1396
بازدید :
564
عطر بهشت
كعبه شد امشب، ولايت محورش
كعبه شد لطف الهي ياورش
كعبه مي‌بيند كه جبريل امين
در حرم گسترده فرش از شهپرش
كعبه زد گلبوسه بر پاي علي (ع)
مكه شد گلفرش راه مادرش
كعبه امشب، ميزبان فاطمه است
نور مي‌بارد زديوار و درش
كعبه رفت از خاطرش با وصل يار
هجر اسماعيل و صبر هاجرش
كعبه را قدر و شرف بخشيده است
اين صدف، وين آسماني گوهرش
كعبه آورد از كجا عطر بهشت
از علي (ع) وز روي از گل بهترش
كعبه امشب، با همه دلدادگي
عشقبازي مي‌كند با دلبرش
كعبه امشب، چشم در چشم علي (ع) است
تا علي (ع) بيند رخ پيغمبرش
كعبه با مريم، ‌بگو با افتخار
اين مسيحا را بگير از مادرش
كعبه تا شد دور از ديدار دوست
ذره ذره روح رفت از پيكرش
كعبه از هجر علي (ع) جاري شده است
ناودان اشك، از چشم ترش
كعبه با چشمان زمزم گريه كرد
تا بشويد تن، زآب كوثرش
كعبه امشب، شمع بزم عشق بود
قطره قطره آب شد پا تا سرش
كعبه امشب، دل به جانان داده است
اي دل، اي دل، بشنو از خنياگرش
نغمه‌ي لاسيف الا ذوالفقار
بانواي لافتي الاّ علي (ع)
يا علي (ع) و يا علي (ع) و يا علي (ع)
يا علي (ع) و يا علي (ع) و يا علي (ع)
محمدجواد غفورزاده (شفق) - چهارده سفينه نور صفحه 61
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :