امروز:
جمعه 6 اسفند 1395
بازدید :
416
مناجات حضرت زهرا(س)
فاطمه نور خداي ازلي
فاطمه همسر و همتاي علي
اين شنيدستم از بعد نماز
داشت با خالق خود راز و نياز
بار الهي بكريميت قسم
به بزرگي و رحيميت قسم
به رسول مدني تاج سرم
كه بود تاج سر و هم پدرم
به حق منجي آفاق علي
شوهرم قاسم الارزاق علي
كه شد از حق خلافت محروم
با شجاعت بود اول مظلوم
به حسن نور دوچشمان ترم
نوگل گلشن طاها پسرم
به حسينم كه بود مظهر ذات
اوست مصباح هدا فلك نجات
به حق زينب و هم كلثومم
دو عزيز و دو گل معصومم
بار الهي بدل خسته من
به حق پهلوي بشكسته من
به حق محسنم آن مولودم
به حق سينه خون آلودم
به حق صورت نيلي شده‌ام
كه دل افسرده ز سيلي شده‌ام
يك تمناي ترا فاطمه است
شيعيان را زگنه واهمه است
بگذار اي خالق فرخنده فرم
زامت آصي زار پدرم
احمد صالح - ران ملخ صفحه 19
مطالب مرتبط :
نام ونام خانوادگی:
جنسیت :
سن :
تحصیلات :
مذهب :
کشور :
استان :
شهر :
پست الکترونیک :
متن سوال :