امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
524
در مديحة حضرت زهرا(س)
مريم از يک نسبت عيسي عزيز
از سه نسبت حضرت زهرا عزيز
نور چشم رحمة للعالمين
آن امام اولين و آخرين
آنکه جان در پيکر گيتي دميد
روزگار تازه آئين آفريد
بانوي آن تاجدار هل اتي
مرتضي مشکل گشا شير خدا
پادشاه و کلبه اي ايوان او
يک حسام و يک زره سامان او
مادر آن مرکز پرگار عشق
مادر آن کاروان سالار عشق
آن يکي شمع شبستان حرم
حافظ جمعيت خير الامم
تا نشيند آتش پيکار و کين
پشت پا زد بر سر تاج و نگين
و آن دگر مولاي ابرار جهان
قوت بازوي احرار جهان
در نواي زندگي سوز از حسين
اهل حق حريت آموز از حسين
سيرت فرزندها از امهات
جوهر صدق و صفا از امهات
مزرع تسليم را حاصل بتول
مادران را اسوه کامل بتول
بهر محتاجي دلش آنگونه سوخت
با يهودي چادر خود را فروخت
نوري و هم آتشي فرمانبرش
گم رضايش در رضاي شوهرش
آن ادب پرورده صبر و رضا
آسيا گردان و لب قرآن سرا
گريه هاي او ز بالين بي نياز
گوهر افشاندي بدامان نماز
اشگ او برچيد جبريل از زمين
همچو شبنم ريخت بر عرش برين
رشته آئين حق زنجير پاست
پاس فرمان جناب مصطفاست
و رنه گرد تربتش گر ديدمي
سجده ها بر خاک او پاشيدمي
اقبال لاهوري - گلواژه (2) صفحه 92
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :