امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
726
10 ماه است كه عروسي كرده ام طي اين مدت مادرم از من ناراضي است و مي گويد تو به ما بي احترامي مي كني و پيش خانواده همسرت خودت را كوچك مي كني و بايد تمام مسائل زندگي ات را به من بگوئي و از من اجازه بگيري، هر شب به من سر بزني و... و از من در اين مورد تعهد كتبي گرفته و حتي گفته ماشين ات را بفروش و نصف پولش را به ما بده و گرنه به خانه پدرت نيا. البته وضع مالي خودشان خوب است حال سوال من اين است كه اولا وظايف من نسبت به مادر و همسرم چيست؟ ثانيا آيا براي هر كاري از مادرم اجازه بگيرم؟

مقدمه:
احترام و تكريم پدر و مادر بر هر فرزندي واجب است و فرزند بايد سعي كند حتي المقدور از پدر و مادر خود اطاعت نمايد. حال بايد دانست كه براي اطاعت پدر و مادر هم در شرع مقدس اسلام محدوده اي مشخص شده است و اسلام مشخص كرده است كه اگر حقوق پدر و مادر با حقوق همسر متعارض شد و در مقابل هم قرار گرفت كدام را بايد ترجيح داد. و همچنين همسر نسبت به شوهرش حق و وظايفي دارد كه بايد رعايت شود. در اين نوشتار به طور كلي اين ملاك ها بيان شده است.
الف) حقوق پدر و مادر:
بر هر مسلماني واجب است كه نهايت سعي را در احترام پدر و مادر و بزرگ داشتن آنها بنمايد و كوتاهي و تقصير در خدمت ايشان ننمايد و با ايشان به نيكي رفتار نمايد. و اگر به چيزي نياز ضروري داشته باشد، صبر نكند آنها از وي بخواهند بلكه قبل از اينكه ايشان درخواست كنند به ايشان بدهد. اگر بر وي عصباني شوند، حتي افّ هم نگويد، و اگر او را بزنند، قيافه اش را هم عبوس نكند و حتي براي آنها در آن موقع آمرزش بطلبد. به ايشان تند نگاه نكند، صداي خود را بالاتر از صداي ايشان نكند و دست خود را بالاي دست ايشان نگذارد وجلوي ايشان راه نرود.
ب) محدوده حقوق پدر و مادر:
ممكن است از مطالب پيشين چنين نتيجه بگيريد كه پدر و مادر سالها برايم زحمت كشيده اند و بر گردنم حق دارند، بايد از اوامرشان پيروي كنم و آنها را راضي نگه دارم، ولي بايد بدانيد كه چنانكه پدر و مادر بر شما حق دارند همسر شما هم حق دارد، او با صدها اميد و آرزو با شما ازدواج كرده كه دور از دخالت ديگران باشد، زندگي مستقل و راحتي داشته باشد، هيچكس حتي پدر و مادر حق ندارند زندگي را بر شما و همسرتان تلخ كنند و مزاحم آسايش و آرامش شما باشند. شما ازدواج كرده ايد و در اين باره مسئوليت داريد، بايد در تحكيم بنياد ازدواج و تأمين آرامش و آسايش همسرتان تلاش كنيد و با عوامل مزاحم مبارزه نمائيد. پدر و مادربه گردن شما حق دارند؛ ليكن حق ندارند اسباب ناراحتي شما و همسرتان و متلاشي كردن بنياد ازدواجتان را فراهم سازند. در صورتي كه احساس كرديد چنين قصدي دارند، لازم بلكه جايز نيست كه از آنها اطاعت كنيد. البته با پدر و مادرتان خوشرفتاري و احترام كنيد و حتي الامكان آنها را راضي نگه داريد، ليكن اگر احساس كرديد مي خواهند زندگي شما را متلاشي سازند، حفظ خانواده را مقدم بداريد. گرچه به قيمت رنجش و ناراحت شدن آنها تمام شود. آنها هم پدر و مادر هستند و بالاخره از شما راضي خواهند شد. البته هنگام مخالفت با نظر آنها بهتر است با‌ آرامش و التماس، نظر آنها را تغيير دهيد، كه برخي از اين راهها را ذكر خواهيم كرد.
ج) حقوق همسر:
در رابطه با وظايف شوهر نسبت به همسرش به طور خلاصه بايد گفت:
 اولا بايد به طرف مقابل اعتماد داشته باشيد. و از طرف ديگر احترام بسياري چه در اجتماعات و چه در خانه به همسر بگذاريد. و همچنين خوش اخلاقي در همة رفتارها ، ايراد نگرفتن زياد از كارهاي همسر، چشم پوشي از اشتباهات همسر، حفظ شخصيت و دفاع از او در همه زمانها و مكانها كه نوعي بي احترامي به همسرشما صورت مي گيرد، قدرداني و تشكر از همة كارهاي همسر ، سعي در كمك كردن در كارهاي خانه بدون دخالت کردن درکارهاي مربوط به همسر، چشم پوشيدن از غير همسروقناعت کردن به همسر، تعريف نكردن زنان ديگر در نزد همسر، تعريف كردن از فاميل همسر و...
د) نحوة برخورد با دخالت هاي مادر
آنگونه كه از مطالب نامه شما بر مي آيد مادرتان توقع بيش از حد از شما دارد و سعي مي كند در زندگي شما دخالت كند. براي حل اين مشكل شما مي توانيد به نكات زير توجه نماييد:
1. بايد به وسيله صحبت كردن مستقيم يا با واسطه بزرگان فاميل يا فردي كه مادرتان او را قبول دارد، به مادرتان ابراز داريد كه اينگونه دخالت ها زندگي شما را متلاشي مي كند و خداوند و پيامبر و ائمة معصومين ـ عليهم السّلام ـ راضي به اينگونه كارهاي ايشان نمي باشند.
2. اگر اين راه نتيجه نداد،  سعي كنيد به خانة پدر و مادرتان كمتر رفت و آمد كنيد.  اگر به همسرتان يا خودتان بي احترامي مي شود، رفت و آمد را كمتر كنيد و بوسيلة تلفن احوال پرسي كنيد.  و در عين اينكه به مادرتان احترام مي كنيد سعي كنيد قاطعيت خود را در مورد خانوادة خودتان و استقلال زندگي شخصي تان به مادرتان نشان دهيد و به او بفهمانيد كه احترام كردن به او دليل بر اين نمي شود كه در هر كاري از او اطاعت كنيد و حقوق همسرخود را ضايع كنيد، حفظ حق همسر و خانواده بر كارهاي نادرست مادراولويت دارد.
3. سعي كنيد در پيش فاميل همسر از پدر و مادرخود تعريف و تمجيد كنيد و همچنين در مورد خانوادة همسر هم سعي كنيد احترام كنيد ولي اطاعتي كه استقلال خانوادة شما را به هم بزند نكنيد و اگر رفت و آمد بيشتري با خانوادة همسر داريد،  سعي كنيد پدر و مادر شما از اين مسأ له آگاه نشوند تا زمينة ناراحتي آنها فراهم نشود. و همچنين سعي كنيد اسرار خانوادة خود را به هيچ كسي نگوئيد مگر به مشاوري كه مطمئنيد كه قصد حل مشكلات شما را دارد و گرنه بقيه افراد با دانستن اسرار شما در مواقع مناسب از شما سوء استفاده مي كنند.[1]
4. اگر در زندگي خصوصي شما دخالت منفي نمي كند و حق همسرت ضايع نمي شود و ناراحت نمي شود ، هر شب بايد به او سر بزنيد. ولي اگر قصد تخريب همسرتان و يا سوء استفاده از شما را داشته باشد و يا حق همسرتان ضايع مي شود لزومي ندارد هر شب به آنها سر بزنيد. هفته اي يكبار در اوائل ازدواج به خانه پدر و مادر رفتن كافي است و اگر دوست دارد شما را ببيند، او به شما سر بزند.
5. عاق والدين در صورتي مي باشد كه به ايشان بي احترامي كرده باشيد ولي شما مي توانيد با كمال احترام از خواسته هاي ناحق وي خودداري كنيد و اين باعث عاق والدين نمي شود. در شرع مقدس اسلام داريم كه اگر پدر و مادر فرزند خود را اذيت كند عاق ولد مي شود و به همان عقوبت ها مبتلا مي شوند.[2]
6. البته بايد گفت كه مشورت با پدر و مادر در بعضي از كارها كه تجربة كافي در آن مورد دارند مفيد است ولي بايد به دقت فكر كرد كه سخنان آنان به نفع زندگي مشترك ما هست يا نه؟ اگر هست از فكر آنها در تصميم گيري استفاده كنيم و اگر نيست كنار بگذاريم.
7. اينكه مادرتان مي گويد ماشينت را بفروش و نصف پولش را به ما بده، در حاليكه از لحاظ مالي متمكن هستند و نيازي به پول شما ندارند. در اينگونه موارد هم چون خودشان پول دار هستند و نفقة مادرتان بر گردن شما نيست در نتيجه چنين درخواستي نابجاست و شما نبايد اينكار را انجام دهيد.
8. در مورد عروسي فاميل همسرت سعي كنيد در مهمانيهاي مختلط شركت نكنيد تا نظر مادرتان كه خواستة نابجائي هم نيست تأمين شود و در ميهماني هاي غير مختلط لزومي به كسب اجازه از مادرتان نيست.
ه‍ )راهكار هاي بهبود ارتباط با مادر و جلب رضايت وي
1. هديه دادن به مادر
2. تلفن زدن و سرزدن حضوري به او
 3. در گوشي صحبت نكردن در مقابل مادر
 4. بيان اينكه اقوام خانم شما به شما احترام مي گذارندو شما را دعوت مي كنند.
 5. از باورهاي ديني او كمك بگيريد و به او بفهمانيد كه بد اخلاقي و اذيت عروس و فرزند مخالف دستور الهي است البته اين كار نبايد جلوي جمع باشد بايد خصوصي باشد و به شكل غير مستقيم انجام شود و بهتر است توسط كسي انجام شود كه مورد اعتماد مادر است.
 6. از مهر و محبت هاي همسرتان و تحمل سختي هاي زندگي توسط او براي مادرتان بگوئيد البته اين امر بايد تدريجي باشد تعريف زياد در يك جلسه مادر را بيشتر حساس مي كند.
 7. براي گفتگوي صميمانه با مادرتان بيشتر وقت بگذاريد و تنهايي با او از مسائل مختلف صحبت كنيد در ضمن از او محترمانه بخواهيد كه چرا در مورد شما اين قدر نگراني دارد و يا از خواهر و يا پدرتان بخواهيد شما را كمك كنند و علت هاي نگراني او را يكي يكي به دست آوريد بعد با دقت كارهايي كنيد كه او خيالش راحت شود.
 8. هرگز انتظار نداشته باشيد مادرتان يك دفعه عوض شود. افكاري به تدريج اين رفتارهاي او را ايجاد كرده، شما هم به تدريج و باحوصله بايد اين افكار را تغيير دهيد.
 9. همسرتان بهتر است كارهايي انجام دهد كه مادر گمان نكند او مي خواهد شما را از دست مادرتان بگيرد مثلا طوري به گوش مادر برساند كه او به مادر شوهرش علاقه دارد، به او هديه دهد، مقابل مادر اصرار كند كه بيشتر به مادر شوهر سربزند و مسائلي مطرح كند كه مادر متوجه شود كه همسرتان نيز به شما عشق مي ورزد و خانوادة‌ شما را دوست دارد و به سلامتي شما علاقمند است.
 10. به مادرتان بگوئيد اگر كمتر سر مي زنيد به خاطر مشكلات زندگي جديد است و شما هنوز هم مثل گذشته او را دوست داريد.
11. در آخر دوباره سفارش مي كنم كه در ميان مراقب باشيد زندگي جديد شما آسيب نبيند. دل مادر را بدست آوريد ولي زندگي جديدتان را به او نسپاريد.
 
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. بهشت خانواده، دكتر سيد جواد مصطفوي، انتشارات هاتف.
2. انتخاب همسر، ابراهيم اميني، نشر بين الملل، وابسته به انتشارات اميركبير.
3. آئين همسرداري، ابراهيم اميني، انتشارات اسلامي.
4. اسلام و جامعه شناسي خانواده، حسين بستان، پژوهشكدة حوزه و دانشگاه.

پي نوشت ها:
[1] . مصطفوي، سيدجواد، بهشت خانواده، انتشارات هاتف، چاپ پنجم، 1376، ج1، ص290.
[2] . دستغيب، عبدالحسين، گناهان كبيره، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين، چاپ نهم، 1375، ص134.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :