امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
561
تولد حضرت زهرا(س)
آن زهره كه صد زهره بود محو لقايش
زهراست كه جان دو جهان باد فدايش
از قدر و شرف خوانده نبي بضعه منيش
در بحر عفف داده بها قدر و بهايش
در وصف مقامش بود اين بس كه خداوند
خوانده است ورا شافعه‌ي روز جزايش
در عرش ورا فاطمه خوانند ملائك
فرش است كه گسترده بود زير لوايش
مرضيه و راضيه از آن روست كه ايزد
خوانده است ورا در خط تسليم و رضايش
آدم نتوان دم زند از قدر و جلالش
جايي كه بود ذات خدا مدح سرايش
از روز ازل تا به ابد هست مسلّم
ذرات جهان ريزه خور خوان عطايش
بر صفحه‌ي دل نقش بود نام شريفش
بر لوح قدر حكم دهد كلك قضايش
از برق نگاهش بود اين چرخ مدور
زيرا كه بود خلقت هستي ز برايش
بر دامن او دست توسل زده آدم
كز خوردن گندم بكند عفو خدايش
جا دارد اگر نوح شود طائف كويش
كو هست رهاننده ز طوفان بلايش
بر روي خليل آتش نمرود گلستان
ذات ازلي كرد زتأثير دعايش
در طور چه شد نور جمالش به تجلي
موسي ارني گو ز كف افتاد عصايش
از معجز عيسي چه بگويم كه خدا كرد
ز انفاس خوش فاطمه انگشت نمايش
احمد كه بود فلسفه آموز رسولان
حيران بود از فلسفه‌ي شرم و حيايش
او همسر مردي است كه از امر خداوند
تكميل بود حكم رسالت ز ولايش
او دختر خاتم بود و حاتم طائي
كرده است زجان پيشه گدائي گدايش
از مرتبه‌اش بس كه بخوانند امامان
ام الحسنين ام اب ام النجبايش
يك فرقه ستايند ورا از نظر جود
يك زمره بجويند درّ از بحر سخايش
يك سلسله دلبسته‌ي يك گوشه‌ي چشمش
يك دسته بود طالب آن صدق و صفايش
دردي كه بدرمان نرسد نزد طبيبان
بي‌نسخه دهد شافعه حشر شفايش
از بس كه بود حرمت او نزد حق افزون
جبريل زند صبح و مساء بوسه به پايش
ژوليدة نيشابوري - اي قلبها بسوزيد صفحه 129
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :