امروز:
شنبه 29 مهر 1396
بازدید :
547
در وصف صديقه كبري
اي فاطمه، اي نادره‌ي عالم اسرار
اي سيده‌ي طاهره محبوبه‌ي دادار
اي باني هستي كه به غير تو كسي نيست
در دايره‌ي كون و مكان نكته‌ي پرگار
اي گفته خدا مدح تو در سوره‌ي كوثر
اي خوانده تو را مادر خود احمد مختار
اي سلسله جنبان جهان بشريت
بر همسريت فخر كند حيدر كرار
تو مام حسين و حسني كز نظر قدر
مانند تو پيدا نشود در همه اعصار
پرورده‌ي شير تو بود زينب و كلثوم
از بهر سرافرازي هر دختر بيدار
بر خاك درت بوسه زند حضرت جبريل
بر گرد سرت خيل ملايك شده زوّار
بر خدمت تو بسته كمر ساره و هاجر
صد آسيه قنداق تو را بوده پرستار
مريم كه خدا وصف ورا كرده به قرآن
فخرش بود اين بس كه تو را هست جلودار
هر كس به علي نازد و نازد به تو همسر
بين همه خوبان علي آن سيد ابرار
اي عالمه‌ي دهر كه صد يونس و ادريس
تدريس تو را از دل و جان گشته خريدار
در مدرسه‌ي شرم تو زانو زده عصمت
و زعصمت تو شرم كند واژه‌ي اطهار
اي خادم دربار تو صد بوذر و سلمان
اي در خط فرمان تو صد ميثم و عمار
در وصت تو اين بس كه به تأييد الهي
فرمان برد از خط تو نه گنبد دوّار
در حقّ تو اين بس كه رسول مدني گفت
زهراست مرا پاره‌ي تن محرم اسرار
هر كس كه به زهراي من آزار رساند
در آتش دوزخ شود از قهر گرفتار
با اين همه قدر و عظمت از چه شكستند
پهلوي تو يا فاطمه بين در و ديوار
فرياد از آن لحظه كه غرقابه‌ي خون شد
گنجينه‌ي اسرار تو از ضربت مسمار
با سقط جنين تو به ما گشت مسجل
اسلام زايثار تو شد صاحب معيار
سيلي به رخت خورد كه تا زرد نگردد
نخلي كه نبي كاشته با زحمت بسيار
ژوليدة نيشابوري - اي قلبها بسوزيد صفحه 131
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :