امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
536
جنايت بين در و ديوار
ني همين پهلوي زهرا را فلك از در شكست
پهلوي زهرا نه تنها، قلب پيغمبر شكست
خورد از ضرب لگد بانوي عصمت بر زمين
قامت گردون خميد و عرش را سنگر شكست
خاك بر فرقم همي از در، هم از ديوار خورد
حضرت روح الامين را آن زمان شهپر شكست
گفت با فضه خوزيتي، رس بداد فاطمه
جسم و جانم را زدر، اين ملحد كافر شكست
اي عدو تنها نكشتي مادر سادات را
ظلم بيداد تو روزي تارك حيدر شكست
از جفاها اي تو آخر مجتبي مسموم گشت
سينه پاك حسين را شمر بد اختر شكست
حرمله با تير حلق نازك اصغر دريد
تيغ منقز، فرق نيكوي علي اكبر شكست
دست عبدالله يتيم مجتبي از تن فتاد
سينه شهزاده قاسم از سم رهور شكست
داغ اكبر زد حسين را بر جگر آتش ولي
پشت شه از ماتم عباس والافر شكست
اي دل ار گفتي فلك با چوبه محمل چرا
در بلاد كوفه، فرق زينب مضطر شكست؛
اين همه ظلم عدو بودي كه بعد از مصطفي
پهلوي پاك بتولش را زضرب در شكست
بس كن اي (صالح) كه آخر طبع عالم سوز تو
قلب جن و انس را تا دامن محشر شكست
احمد صالح - ران ملخ صفحه 71
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :