امروز:
يکشنبه 30 مهر 1396
بازدید :
551
يا زهرا(س) «باور كنيد يورش اندوه و آه را»
باور كنيد يورش اندوه و آه را
باور كنيد حمله‌ي ديو سياه را
باور كنيد آنچه بگويم فسانه نيست
عين حقيقت است كه آن را بهانه نيست
باور كنيد بعد نبي آن دني چه كرد
با همسر علي و جناب علي چه كرد
باور كنيد حيله‌ي روباه پير را
آتشفشان كينه‌ي خم غدير را
باور كنيد نخل عداوت جوانه زد
آتش به جان و هستي خلق زمانه زد
باور كنيد خسته زطوفان نسيم شد
از داغ باغبان گل طه يتيم شد
باور كنيد نقشه‌ي شوم سقيفه را
فرمان قتل فاطمه حكم خليفه را
باور كنيد سوخت در خانه‌ي علي
اندوه و غم بريخت به پيمانه علي
باور كنيد آن عمل جابرانه را
پهلو شكستن و لگد وحشيانه را
باور كنيد ناله‌ي جانسوز فاطمه
آه جگر خراش و ستم سوز فاطمه
باور كنيد سينه‌ي سرخ سپيده را
شرح فراق و محسن در خون طپيده را
باور كنيد ظلمت شب فتح باب كرد
دست گره‌گشاي علي در طناب كرد
باور كنيد صحنه‌ي جنگ و گريز را
شور دفاع و نهضت روز ستيز را
باور كنيد آتش نخوت زبانه زد
بر پيكر صحيفه خون تازيانه زد
باور كنيد شعر بلند پگاه را
سيلي ديو ظلمت و رخسار ماه را
ژوليدة نيشابوري - اي قلبها بسوزيد صفحه 210
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :