امروز:
جمعه 31 شهريور 1396
بازدید :
515
راز نهان
برگشا مهر خموشي از زبانت از بقيع
جاي زهرا را بگو با زائرانت اي بقيع
ديده گريان ما را بنگر و با ما بگو
در کجا خوابيده آن آرام جانت اي بقيع
لطف کن گم کرده ما را نشان ما بده
بشکن اين مهر خموشي از زبانت اي بقيع
گر دهي بر من نشان از قبر زهرا تا ابد
بر ندارم سر ز خاک آستانت اي بقيع
گفت مولا راز اين مطلب مگو با هيچکس
خوب بيرون آمدي از امتحانت اي بقيع
گر نداري اذن از مولا که سازي برملا
لااقل با ما بگو از داستانت اي بقيع
فاطمه با پهلوي بشکسته شد مهمان تو
ده خبر ما را ز حال ميهمانت اي بقيع
آرزو دارد بدل (خسرو) که تا صاحب زمان
برملا سازد مگر راز نهانت اي بقيع
سيدمحمد خسرونژاد (خسرو) - گلواژه (2) صفحه 93
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :