امروز:
دوشنبه 1 آبان 1396
بازدید :
444
در توصيف ولادت علي بن موسي الرضا(ع)
اگر خواهي ايدل بيني خدا را
نظر كن تو آئينة حق نما را
قدم زد به حصن حصين ولايت
كه وادي امن است اهل ولا را
با ساقي مجلس بگو تا ببارد
شراباً طهوراي قالوا بلا را
خدا كرده از رحمتش غرق شادي
زماهي دريا و مرغ هوا را
بهين زاد روز ولي نعمت ماست
كه بخشنده اينسان صفا بزم ما را
به موسي بن جعفر عطا كرد خالق
وجود علي بن موسي الرضا را
به ملك جهان جلوه‌گر شد طبيبي
كه بي‌نسخه درمان كند دردها را
ز دامان نجمه گلي شد شكوفا
كه كرده معطر مشام فضا را
به روح الامين ذات حق داده دستور
كه زينت دهد فرش و عرش علي را
بصدها فرشته خدا داده فرمان
كه خواندند با هم سرود رضا را
رضائي كه آماده كرده برايش
سرير خدا گونه ارتضا را
رضائي كه مرضيي حق شد رضايش
زجلب رضايش رضا كن خدا را
صبا از عنايت به جنت گذر كن
بشارت بده خاتم الانبياء را
خبر كن علي را كه گويد به زهرا
ظهور ظهير زهاب صفا را
قدم زد به عالم امام رئوفي
كه بخشد خراج جهاني گدا را
برآمد در آفاق شمس الشموسي
كه خورشيد بگرفته از او ضيا را
قدم زد بدنيا انيس النفوسي
كه بندد به زنجير نفس دغا را
به گيتي نهاده قدم دادخواهي
كه گيرد زبيدادگر داد ما را
نظر كن چو ژوليده بر طوف قبرش
اگر خواهي ايدل بيني خدا را
ژوليده نيشابوري - اي قلبها بسوزيد صفحه 158
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :