امروز:
جمعه 28 مهر 1396
بازدید :
419
مشكوه كبريا
فروغ روشن مشکوة کبرياست رضا (ع)
نشان زنده آيات هل اتي است رضا (ع)
دليل خلقت کون و حقيقت قرآن
بحار رحمت و سرچشمة بقاست رضا
ضياء کنگره عرش و روشناي زمن
امام هشتم و حاکم به ماسواست رضا
اساس دانش و تقوي اصول فضل و کرم
پناه امن اسيران مبتلاست رضا
هماي دولت او را فضاي گيتي تنگ
ز تخته بند تن و آرزو رهاست رضا
شگفت نيست اگر شرط وحدتست چرا
که محو عشق و بدرياي حق فناست رضا
وجود هر دو جهان از طفيل هستي اوست
مدار قطب زمين، حجت خداست رضا
عجب مدار اگر خاک کوي او بويم
که جان خسته ما را شفا رضاست رضا
شکوه منزلتش را چه سان کنم تقرير؟
که جانشين نبي، پور مرتضي ست رضا
از آن خداي رضايش لقب نموده که او
مشيّت ازلي را به حق رضاست رضا
علاء الدين حجازي - گلواژه (2) صفحه 201
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :