امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
461
شب ميلاد رضا(ع)
همه جا غرق صفا شد، شب ميلاد رضا
پر طراوت همه جا شد، شب ميلاد رضا
همه جا آينه بندان، همه جا آينه وار
محشر آينه‌ها شد، شب ميلاد رضا
آسمان‌ها به زمين خيره كه اين توده‌ي خاك
مركز نور خدا شد، شب ميلاد رضا
شب ميلاد كرامت، شب ميلاد كرم
شب ميلاد وفا شد، شب ميلاد رضا
يا رئوف است همي نغمه قدسي نفسان
شب تسبيح و دعا شد،‌ شب ميلاد رضا
بارش رحمت و رأفت، همه جاريست مگر
شب ميلاد رضا شد، شب ميلاد رضا
خانه نجمه بود قبله‌ي دلها و بر آن
كعبه هم قبله نما شد، شب ميلاد رضا
بعد موسي كه بود رهبر معصوم بشر
حل شد اين مسأله تا شد، شب ميلاد رضا
همه فيض و همه لطف و همه شور و همه نور
شب قدر آمده يا شد، شب ميلاد رضا
عالم آل محمد(ص) به جهان جلوه نمود
عَلَم علم بپا شد، شب ميلاد رضا
دومين بضعة منّي كه پيمبر(ص) فرمود
بود نشناخته تا شد، شب ميلاد رضا
هشتمين حجت حق پرده ز رخسار گرفت
حاجت شيعه روا شد، شب ميلاد رضا
بعد ده قرن كه بگذشته از آن ليلة قدر
مشهدش غرق صفا شد، شب ميلاد رضا
نور زهرا(س) و محمد(ص) ز فروغ ازلي
روشني بخش فضا شد، شب ميلاد رضا
بهتر از هر چه كه خورشيد بر او مي‌تابد
باز بر خلق عطا شد، شب ميلاد رضا
به تماشاي بهشت حرم او ز بهشت
هر در و پنجره وا شد، شب ميلاد رضا
ما محبان رضاييم و چو ما اهل ولاست
هر كه پيوسته به ما شد، شب ميلاد رضا
ذكر زوّار جگر سوخته گرد حرمش
يا معين الضّعفا شد، شب ميلاد رضا
قلم صنع خداوند مگر بنگارد
دردهايي كه دوا شد، شب ميلاد رضا
رسدش نامه‌ي آزادي محشر، هر كس
كه در اين خانه گدا شد، شب ميلاد رضا
بهره از ذوق «شفق» برد «مؤيد» كه سرود
شب ميلاد رضا شد، شب ميلاد رضا
سيدرضا «مويد» مشهد - چهارده سفينه نور صفحه 228
مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :