امروز:
دوشنبه 3 مهر 1396
بازدید :
747
چرا در جامعه فساد جنسي وجود دارد؟

مقدمه
خداوند در وجود هر انساني غريزه هاي مختلفي قرار داده است. كه اين غرايز نشانگر نيازهاي انسان مي باشند؛ مثل غريزة جنسي. اين غريزه براي هدف خاصّي در وجود انسان قرار داده شده است که عبارت است از بقاء نسل انسانها، آرامش و .... . براي اينكه انسان به اين هدف رغبت نشان دهد لذّت غريزه جنسي را قرار داده است. براي اينكه غريزه جنسي در راستاي هدف مورد نظر خودش بكار گرفته شود بايد حدودي را رعايت نمود.
در تحقق اين مسأله نيز نهاد خانواده، حكومت، مراكز ديني و خود شخص نقش دارند كه اگر اين نقش­ها به خوبي ايفاء نشوند باعث افزايش انحرافات جنسي در جامعه مي­شوند.
فساد جنسي به هرگونه انحرافي گفته مي­شود كه غريزه جنسي را از مسير صحيح خودش خارج كند؛ مثل خود ارضايي، زنا، تماس هاي بدني، كلامي و تماس با حيوانات، هم جنس بازي و غيره. ما در اين نوشتار به طور خلاصه عوامل فساد جنسي را در جامعه بر مي­شماريم؛

عوامل فساد جنسي
1. عدم رعايت حدود
در جامعه براي حفظ سلامت و پاكي جامعه حدودي مشخص شده است كه اگر اين حدود رعايت نشود احتمال فساد جنسي به وجود مي­آيد. اين حدود در حيطه نگاه كردن، شنيدن، تماس و سخن گفتن مي باشند. در اين مقوله مي توان گفت بيشتر مسئوليت متوجّه خود شخص است که خود را به منجلاب اخلاقي نياندازد. مسئوليت حكومت هم اين است كه زمينه­هاي فساد در جامعه را حذف­كند تا اينكه بستر براي عدم رعايت حدود بين زن و مرد ايجاد نشود؛ در اين خصوص وظيفة دولت فرهنگ سازي براي حجاب، عفاف و كم­كردن مكانهايي است كه باعث اختلاط و عدم رعايت حدود مي­شود که فساد ترويج نشود.[1]
2. اختلاط
با اين كه مي­توان گفت: «روي ديگر عدم رعايت حدود همان اختلاط است»؛ ولي بايد دانست اختلاط در جاي خود عامل بسيار مهمّي در ايجاد فساد جنسي جامعه به شمار مي رود. اختلاط به اين معناست كه زن و مرد بدون رعايت حدود شرعي با يكديگر برخورد داشته باشند، حال فرقي نمي­كند كه اين مسئله در كوچه و بازار، مشاغل، محل تحصيل باشد يا در مراودات خانوادگي. به نظر مي­رسد اگر ارتباطات بين زن و مرد با رعايت حدود شرعي صورت بگيرد بسياري از مشكلاتي كه اتفاق مي­افتد رفع خواهد گرديد. چه بسا مفاسد جنسي كه به واسطة همين اختلاط اتفاق مي افتد، باعث مشكلات اساسي در جامعه گردد.
در جوامع ديگر كه حدود اسلامي براي آنها معنا ندارد و آن را رعايت نمي­كنند باعث شده روابط جنسي نامشروع، فرزندان ناخواسته، سقط جنين، گسترش روسپي­گري و شيوع بيماري­هاي مقاربتي، افول ازدواج، هم جنس گرايي، خشونت جنسي عليه بانوان، آزارهاي جنسي عليه زنان در مجامع مختلط مثل مدارس و ادارات، و بحران خانواده، آنها را با چالش­هاي غير قابل جبران مواجه كند.[2]
3. سخت شدن راه حلال
يكي از علل مهم گسترش فساد جنسي در جامعه اين است كه راه صحيح و حلال براي ارضاء نياز جنسي بسيار مشكل باشد. ازدواج، آسانترين، پاك­ترين و اصولي­ترين راه ارضاء غريزه جنسي است كه به علت مشكلات فراواني از طرف خانواده­ها، حكومت براي جوانان يك امر مشكل متصوّر شده است. جامعة و خانواده­ها به­صورت خواسته يا ناخواسته تشريفات بسياري بر ازدواج تحميل كرده­اند كه تأمين هزينه­هاي اين تشريفات براي جوانان امري بسيار مشكل مي نمايد؛ از طرف ديگر حكومت هم در ايجاد اشتغال، فرهنگ­سازي براي ازدواج­هاي آسان و كمك هزينة مسكن نتوانسته انتظارات را برآورده كند. در اين ميان ازدواج به طور طبيعي يا به تأخير مي افتد و يا اصلاً اتفاق نمي افتد كه در هر صورت، جوانان به طرف راههاي غيرصحيح ارضاي جنسي روي مي آورند.
دوّمين راه حلّ که براي مواقع اضطراري است سبب مي شود جلوي مفاسد جنسي بيشتر گرفته شود از اين راه حل به نام عقد موقّت ياد مي شود كه اين هم به يك مسألة ضد فرهنگي در جامعة ما تبديل شده است و برداشتي نادرست از آن در جامعه وجود دارد. جامعه حاضر است دختر و پسر به مفاسد اخلاق مبتلا شوند؛ ولي اسم عقد موقّت نيايد. بايد توجّه داشت كه عقد موقت در جايي مطرح است كه امكان عقد دائم نيست؛ و گرنه از نظر اسلام عقد دائم اولويت دارد. در عقد موقّت هم حكومت و نهادهاي مذهبي مي توانند با فرهنگ سازي مناسب جايگاه شايسته آن را درست بشناسند تا به اين وسيله جلوي قسمتي از مفاسد اخلاقي گرفته شود.
اگر اين راهها امكان نداشت شخص بايد صبر كند و با تكيه بر ايمان قوي به خداوند و تقوي و ورزش، روزه و كار فراوان جلوي اميال جنسي خود به طور موقت بايستد تا شرايط ازدواج فراهم شود.[3]
4. خانواده و تربيت غلط جنسي
محيط خانواده اولين محيطي است كه فرزند ياد مي­گيرد كه در قبال غريزة جنسي چگونه برخورد كند. خانواده است كه مي تواند غريزة‌ جنسي فرزند را در مسير صحيح هدايت­كند يا اينكه به وسيله عدم رعايت حدود شرعي در مسائل خانوادگي، فرزند را به طرف انحراف جنسي بکشاند. در بسياري از انحرافات فراهم ساز زمينه خانواده بوده است.[4]
5. ضعف فرهنگي و تهاجم فرهنگي
زماني كه فرهنگ سازان جامعه برنامة مشخصّي براي فرهنگ سازي در مسايل اخلاقي، خانوادگي ندارند و فرهنگ جامعه را به حال خود رها مي­كنند فرهنگ هاي افسار گسيخته غربي مجال خوبي مي يابند که آزادي هاي جنسي را در جامعة ما رواج دهند. [5]
6. عدم اجراي حدود و تعزيرات به شكل كامل
اگر حدود و تعزيرات الهي كه براي اين مفاسد در قرآن و روايات آمده است اجرا شود انگيزه روي آوري به اين مفاسد بسيار كم مي شود.

خلاصه
اين عوامل هيچ كدام به تنهايي نمي تواند عامل فساد جنسي باشد؛ بلكه اين مسأله علل مختلفي دارد كه در مجموع به مفاسد جنسي در جامعة مي افزايد. فرد، جامعه، حكومت و مراكز مذهبي هر كدام بايد متكفّل قسمتي از اين عوامل باشند، تا شاهد كاهش چشمگير مفاسد جنسي باشيم؛ از طرفي ديگر بايد توجه داشت كشور ما در ميان كشورهاي ديگر جهان موقعيّت خوبي دارد و انتظار ما براي مفاسد جنسي ناشي از انتظار بالاتر از جامعه اسلامي ايران است؛ در حاليكه تا رسيدن به كشور اسلامي فاصله داريم و بايد در اين راه مجاهدت كنيم.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. فمنيسم جهاني و چالش هاي پيش رو، عبدالرسول هاجري، بوستان كتاب قم.
2. جوانان و تهاجم فرهنگي، محمدكاوياني، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزة علميّه.
3. زن، مهدي مهريزي، نشر خرّم.
4. در آمدي بر نظام شخصيت زن از ديدگاه اسلام؛ محمد رضا زيبايي نژاد و محمد تقي سبحاني؛ قم: دفتر مطالعات و پژوهش هاي اسلام زنان.
 
پي نوشت ها:
[1] . ديلمي، احمد؛ و آذربايجاني، مسعود، اخلاق اسلامي، نشر و پخش معارف، چاپ سوم، 1380، صفحه 245.
[2] . هاجري، عبدالرسول؛ فمنيسم جهاني و چالش هاي پيش رو، قم، بوستان كتاب، چاپ اوّل،1382، صفحة 55.
[3] . مطهّري، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ 28، 1379، صفحه 50.
[4] . رفيعي، بهروز؛ تربيت اسلامي (ويژه تربيت جنسي)، نشر تربيت اسلامي پژوهشكده تعليم و تربيت، چاپ اوّل، 1383، شمارة 8، صفحة 183.
[5] . مصباح يزدي، محمد تقي؛ تهاجم فرهنگي، انتشارات مؤسسه آموزشي و فرهنگي امام خميني، چاپ اوّل، 1376، ص 95.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :