امروز:
پنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید :
671
آيا ديدن عكس‎هاي ناجور در اينترنت اشكال دارد؟

پاسخ دقيق به پرسش فوق مستلزم روشن ساختن منظورتان از عكس‎هاي ناجور است؛ ولي به طور كلي مي‎توان گفت نگاه كردن به عكس بدون حجاب زن نامحرم در صورتي كه« قصد لذت» نبوده و موجب مفسده در بيننده نشود و نيز بيننده صاحب عكس را نشناسد اشكال ندارد. پس اگر آن عكس را به قصد لذت مشاهده كرده و يا مفسده‎اي اخلاقي براي او در پي داشته باشد و يا صاحب عكس را بشناسد، ديدن آن جايز نيست.
و اگر منظور از عكس‎هاي ناجور عكس‎هاي مبتذل و سكسي باشد به دليل آن‎كه ديدن چنين عكس‎هايي نوعاً مفسده‎انگيز است، جايز نخواهد بود. اين حكم فقهي مسئله بود.

آثار اخلاقي
1. اعتياد
امّا از نظر اخلاقي بايد توجّه داشته باشيد كه ديدن اين‎گونه عكس‎ها كم‎كم انسان را به نوعي اعتياد مي‎كشاند به گونه‎اي كه اگر فرد روزي به سراغ اينترنت و عكس‎هاي مبتذل آن نرود احساس كمبودي در زندگي خود كرده و حالت كسالت به او دست مي‎دهد.
2. مشغول شدن ذهن
تماشاي اين‎گونه صحنه‎هاي مبتذل باعث مي‎شود كه تمامي فضاي ذهن و فكر انسان در اشغال آنها در آيد و هميشه و همه جا به طور ناخودآگاه اين‎گونه صحنه‎ها را پيش روي خود مجسم نمايد. فردي كه خود را به ديدن اين‎گونه تصاوير عادت داده به كار و فعاليت سازنده اقتصادي بي‎رغبت مي‎شود و هرگاه بخواهد فكر خود را به مسئله‎اي مهم و حساس‎ متمركز كند، آن صحنه توان تمركز را از او سلب مي‎كند. چنين فردي در برخورد با انسان‎ها به جاي آن‎كه انسانيت آنان را مورد توجّه قرار دهد، به جنسيت آنان، آن هم به گونه‎اي كه در تصاوير ديده است توجّه مي‎كند. اين روند علاوه بر آن‎كه آرامش فرد را سلب مي‎كند، او را از پيشرفت و تعالي باز مي‎دارد.
3. بلوغ زودرس
بلوغ زودرس از ديگر پيامدهاي مشاهده چنين تصاويري به شمار مي‎رود. طبيعتاً اگر نوجوان يا جواني كه به ديدن اين صحنه‎ها مي‎پردازد، شرايط ازدواج و تشكيل زندگي زناشويي را نداشته باشد، سعي خواهد كرد كه از راه‎هاي ديگر عطش كاذب خود را فرو نشاند. اينجاست كه مشكلات اخلاقي ديگري از قبيل روابط ناصحيح با جنس مخالف و موافق، خودارضايي و ساير معضلات بروز مي‎كند.
براي پيشگيري از عوارض نامطلوب فراواني كه مشاهدة صحنه‎هاي مبتذل در پي دارد، بهتر است از ابتدا به سراغ آنها نرويم و ذهن و جان خود را اسير هواهاي نفساني سازندگان اين‎گونه برنامه‎ها نسازيم. چرا كه اگر از اول، چنين صحنه‎هايي را نبينيم به آنها عادت هم نمي‎كنيم ولي اگر گفتيم يك بار مانعي ندارد، بار دوم را هم به گونه‎اي ديگر توجيه مي‎كنيم و سرانجام در مسيري مي‎افتيم كه ديگر راه برگشت براي آن تصور نمي‎شود. پس بهتر است با استفاده از خنجري از جنس تقوي، چشم خود را از آلودگي‎ها پاك كرده و در نتيجه دل را از اسارت آزاد كنيم.
ز دست ديده و دل هر دو فرياد
هر آنچه ديده بيند دل كند ياد
بسازم خنجري نبشش ز فولاد
زنم بر ديده تا دل گردد آزاد[1]
حس جنسي انسان، معمولاً با تهييج و تحريك بر مي خيزد و در پي خواهش خود مي افتد بر عكس حس گرسنگي و تشنگي كه چه ما آنها را تهيج بكنيم و چه نكنيم گرسنه و تشنه مي شويم و بايد در رفع آنها بكوشيم؛ بنابراين تا راه ارضاي شرعي و معقولانه غريزة جنسي فراهم نشده است سعي شود از تحريك آن خود داري گردد.

پي نوشت:
[1]. بابا طاهر عريان.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
*پست الکترونیک :
* متن نظر :