امروز:
سه شنبه 28 شهريور 1396
بازدید :
748
دختري 16 ساله هستم كه از نظر جنسي در فشارم. همين عامل باعث شده كه احساس دوري از خدا بكنم و تمايلي هم به ازدواج در اين سن ندارم مرا راهنمايي كنيد

در نامه خود از فشار جنسي نام برديد و گفتيد كه اين فشار باعث ايجاد «احساس دوري از خدا» در شما شده است. بر فرض صحت اين امر ـ چون گاهي احساس دوري از خدا عوامل ديگري دارد ولي به توهم فشار جنسي عامل آن شناخته مي شودـ كه فشار جنسي باعث ايجاد اين احساس شده است، بايد بگوئيم كه اين احساس، يا بخاطر ارتكاب گناهي كه اين فشار جنسي شما را مجبور به انجام آن كرده، مي باشد و يا اينكه بدون ارتكاب هيچ گناهي اين احساس در شما ايجاد شده است. به هرحال خود شما بهتر مي دانيد.
از همين رو اگر گناهي مرتكب شده ايد مي توانيد با توبه و استغفار به درگاه الهي و تصميم به عدم ارتكاب به آن نه تنها اين احساس دوري از خدا را از خود بيرون كنيد بلكه در شما يك حالتي ايجاد خواهد شد كه فكر مي كنيد دوباره متولد شده ايد، يعني شما بعد از توبه و آشتي با خدا، او را بيشتر از هر زمان ديگر در كنار خود احساس مي كنيد.
اما اگر اين احساس، بدون ارتكاب گناه، براي شما پديدار شده، بايد گفت اين احساسِ مردودي است، چرا كه نياز جنسي، يك نياز فطري است و همه انسان ها، حتي صالح ترين افراد روي زمين داراي اين نيازند و اين نياز نيز آنها را تحت فشار قرار مي دهد، و اين دليل نمي شود كه آنها خود را از خدا دور بدانند. اين نياز مانند ديگر نيازهاي انسان ـ مثل نياز به غذا، نياز به محبت، ... ـ يك نياز مشروع و لازم براي زندگيست و نبود آن خسراني براي فرد و جامعة بشري است، اما در برابر اين نياز و فشار آن بايد راه حل منطقي پيش گرفت كه در انتها، به بعضي از اين راه ها اشاره اي مختصر خواهيم نمود.
از طرف ديگر اين سني كه شما در آن هستيد، چون زمان درخشش احساسات مذهبي شماست، هر چيزي مي تواند مانع جلوه كند در بروز احساسات مذهبي شما، و اتفاقاً شيطان نيز قوياً از اين فرصت استفاده مي كند. شما بايد دقت كنيد اين احساسي كه شما از آن سخن مي گوئيد نوعي وسوسة شيطان نباشد.
احساسات مذهبي يا عشق به خدا به عقيدة برخي روانشناسان مثل«استانلي هال» در حدود 16 سالگي پديدار مي شود،[1] يعني از ويژگي‌هاي سن نوجواني و جواني همين بروز و ظهور احساسات مذهبي است، اين احساس در نزد دختران بيشتر است و حتي بيشتر از بزرگسالان به مذاهب ابراز علاقه مي كنند اما درست در همين زمان و در همين سن، جوان قدم به مرحله اي مي گذارد كه اوج طوفان غريزه جنسي است و اين غريزه انسان را ـ اگر سُست باشد ـ به شدت به سوي خود مي كشد و شيطان نيز آنرا با رنگ و لعاب براي جوان زيبا جلوه مي دهد. در اين هنگام است كه جوان بين دو احساس گير افتاده و بايد يكي را انتخاب كند، ارضاء ميل جنسي و دوري از خدا يا نزديكي به خدا و دوري جستن از تمايلات جنسي، در اين موقع است كه اگر اندكي جوان به ارضاء تمايلات جنسي خود در غير مسير شرعي اش فكر كند، احساس مي كند كه از خدا دور شده است.
بنابراين همان‌طور كه گفته شد اگر خطائي از شما سر نزده است هرگز اين احساس دوري را به خود راه ندهيد چرا كه شيطان از همين راه ضربه مي زند. شما با شركت در مجالس و اجتماعات مذهبي، دوستي با افرادي كه تقيد به مذهب دارند، ترك دوستان منحرف و .... سعي كنيد احساس مثبتي از خود در ذهن ترسيم كنيد.
علت ديگري كه احتمالاً منجر به ايجاد اين احساس مي شود، مي تواند نوع نگرش شما به غريزة جنسي باشد چون زياد پيش آمده ـ مخصوصاً در ميان خانم ها ـ كه به مسائل جنسي نگاهي پست و حيواني دارند و احساس مي كنند اين غريزه جنسي يك غريزه است حيواني و پست و بايد از آن شديداً دوري جست، اين نوع برداشت بعد از ازدواج اثرات منفي بسياري بر زندگي گذاشته و حتي گاهي هم منجر به طلاق شده است.
اين نگاه بايد اصلاح شود. خداوند هر چه آفريده است براي خير و صلاح ما آفريده و همة آفريده هاي خدا نعمت است اما آنچه مهم است طريقة استفاده ما از آن نعمتهاست، غريزة جنسي نعمتي است الهي و حتي شايد بتوان گفت كه يكي از بزرگترين نعمتهاي الهي است كه در صورت استفادة صحيح آن و عدم افراط و تفريط، فوائد بزرگي را به دنبال دارد. آري اگر استفاده افراطي از اين نعمت داشته باشيم ديگر تفاوتي با حيوانات نداريم.
در پايان بايد گفت كه تنها راه رهايي از فشار جنسي و ارضاي سالم آن ازدواج كردن است و هر راه ديگري كه در پيش گرفته شود در نهايت ضررهاي فردي و اجتماعي زيادي را به دنبال خواهد داشت، اما پيش شرط ازدواج تنها بلوغ جنسي نيست انسان بايد به بلوغ فكري، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ... هم رسيده باشد، شما كه تمايلي به ازدواج نداريد يا شايد امكان ازدواج به هر دليلي براي شما وجود نداشته باشد بايد با تكيه بر ايمان و مجهز شدن به نيروي تقوا و ديانت، به مهار نفس پرداخته و خدا را در همه حال و در همه جا ناظر بداني. خداوند در قرآن مي فرمايند: «ألم يعلم بأنَّ الله يري»[2] ـ آيا نمي دانيد كه خدا در همه حال ناظر است ـ. .
از ديگر سو بايد به عاقبت كار انديشه كني و پاكي نفس را با لذات زود گذر از دست ندهي و نبايد فراموش كني كه لازمة زندگي پاك و سعادتمندانه، خويشتن داري و تحمل برخي سختي هاست، خداوند متعال مي فرمايد: «آنان كه زمينه ازدواج ندارند بايد عفت و تقوا پيشه كنند تا خداوند آنان را از فضل خود بي نياز سازد»[3].
ازديگر راه‌هاي جلوگيري از فشار جنسي كم كردن زمينه هاي فردي و دروني تحريك جنسي است كه از آن جمله مي‌توان از روزه گرفتن، حفظ قرآن، حضور در مجالس مذهبي و معنوي، اشتغال به كارهاي علمي و فني، ورزش و تفريح سالم و سرگرم كننده و ... نام برد كه البته اين موارد تا حدود زيادي براي رسيدن به اين هدف كمك مي كند به شرط آنكه از مجالس و محافل فاسد و دوستان ناباب و امور شهوت انگيز اجتناب شود.
كنترل نگاه، رعايت حريم در روابط زن و مرد، قرار دادن حد و مرزي در نوع لباس پوشش، طرز برخورد، روش رفتار و حتي چگونگي راه رفتن باعث كُند شدن فشار جنسي مي شود.
اميدواريم آنچه را كه نوشتيم مورد قبول افتد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. شناخت، هدايت و تربيت. علي قائمي. چ7. تهران: انتشارات اميري،م 1378.
2. جوانان در طوفان غرائز.همت سهراب پور. چ2. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1379.
3. بحرانها و درمانها در دورة بلوغ. محمد ناصر انتصاري. چ1. قم: انتشارات گرگان، 1382.
4. دنياي نوجوان، دكتر محمدرضا شرفي. نشر منادی تربيت .

پي نوشت ها:
[1] . قائمي. علي. شناخت، هدايت و تربيت. تهران: انتشارات اميري، چاپ هفتم. 1378. ص 112.
[2] . علق/14.
[3] . نور/33.

مطالب مرتبط :
* نام و نام خانوادگی :
* متن نظر :